kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jonas Paulius II ,,Liudykite Kristų”- parodos atidarymas Rudaminos F.Ruščico gimnazijoje

Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II viešėjo 1993 m. rugsėjo 4-8 d., Lietuvai ką tik atgavus nepriklausomybę. Jis buvo pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius. Tuo metu Lietuvoje buvo sunki padėtis: tautiniai nesutarimai, sunki ekonominė ir kultūrinė padėtis.


Lankydamasis Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II susitiko su Lietuvos dvasininkais, diplomatiniu korpusu, Šventosios dvasios bažnyčioje susitiko su lenkų bendruomenės atstovais, Šv. Jonų bažnyčioje bendravo su Lietuvos inteligencija. Pagrindinis popiežiaus tikslas buvo apsilankyti Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčioje, kur paliko dovanų – rožinį ir savo popiežiaus kepuraitę.

 

Paroda padės jaunimui daugiau sužinoti apie popiežiaus asmenybę. Už parodą esame dėkingi LR Seimo vicepirmininkui Jaroslavui Narkevič, kuris pats atvyko į parodos atidarymą. Atidaryme taip pat dalyvavo viceministro patarėja Tatjana Čepulkoit, Rudaminos Meno mokyklos direktorius Jurij Krupičevič, Rudaminos lopšelio- darželio direktorė Irena Bylinska, gimnazijos administracija, mokytojai ir mokiniai. Mokiniai Agata Karpovič ir Daniel Matiunin pristatė parodos temą, papasakojo apie popiežiaus Jono Pauliaus II asmenybę ir jo įtaką pasauliui.

LR Seimo nario Jaroslavo Narkevič nuoširdus žodis virto įdomia pamoka apie popiežiaus asmenybę. Paroda aplankys Vilniaus rajono mokyklas ir įkvėps paminėti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines.

Shadow up