kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pranešimas spaudai

PRANEŠIMAS SPAUDAI 
2014-01-13

 

Š. m. sausio 11 dieną, internetiniame portale www.lrytas.lt pasirodė Audrės Stiebalienės straipsnis „Iš sostinės į Vilniaus rajoną gyventojai tuoj kulniuos pėstute“ (http://www.lrytas.lt/verslas/auto/is-sostines-i-vilniaus-rajona-gyventojai-tuoj-kulniuos-pestute.htm#.UtPvXumIqUk). Vilniaus rajono savivaldybės administracija nesutinka su p. K. Lubio pareikšta nuomone, kad „Tam, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija svarstytų galimybę keisti 60 autobusų maršruto Centras-Ukmergės g. – Bukiškės trasą ir prailginti ją iki Avižienių reikia, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreiptųsi su motyvuotu prašymu ir pateiktų siūlymus, kai kompensuoti vežėjo patiriamus nuostolius toje trasos dalyje, kuri driekiasi jos teritorijoje“.


Pažymime, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 str. 33 p. numatyta, kad kiekviena savivaldybė savo teritorijoje organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais. Kartu pažymime, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu  Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių (Žin., 2006, Nr. 23-768) 10 p. „Vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi, keičiami ir panaikinami atitinkamos savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos iniciatyva”. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Vilniaus rajono savivaldybė pabrėžia, kad maršruto Nr. 60 trasos keitimas yra maršruto steigėjo, tai yra Vilniaus miesto savivaldybės, teisė, tad maršruto keitimo iniciatyva priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

Papildomai paaiškiname, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija nesikreipė į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl miesto maršruto Nr. 60 „Centras-Ukmergės g.-Bukiškės“ įvedimo ar pratęsimo, neskelbė tam maršrutui konkurso, neparinkinėjo vežėjo, neturi sutarties su šį maršrutą aptarnaujančiu vežėju UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir tuo pačiu neturi finansinių įsipareigojimų minėtam vežėjui. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir remdamasi dabartine teisine baze, Vilniaus rajono savivaldybės administracija neturi nei prievolės, nei galimybės kompensuoti nuostolių, patiriamų vykdant keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas, kitų savivaldybių įsteigtuose maršrutuose.

Shadow up