kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikimas su poetu Antanu Šimkumi Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje

Mūsų gimnazijos vienas iš prioritetų, tai pilietinio ir etninio ugdymo stiprinimas. ,,Jau nuo pirmos pamokos žmogus mokosi mylėti savo kraštą, jo žmones, kultūrą, formuojasi jo socialinio teisingumo nuostata ir atsakomybė už save bei kitus“, rašė habil. dr. Meilė Lukšienė.


Pradinėse klasėse pilietinis ugdymas ir etninė kultūra integruojama į visus mokomuosius dalykus, renginius, šventes. Su pilietiniu ir etniniu ugdymu glaudžiai susijusi gimtoji kalba. Sėkmingas būdas ugdyti pilietiškumą ir etninę kultūrą, tai užklasinis skaitymas (lietuvių kalbos pamokų metu). Jauni žmonės turi pažinti ir vertinti savo tautos rašytojus ir jų kūrybą. Lietuvių liaudies, rašytojų kūryba ugdo sąmoningą pilietį, dorą žmogų. Remdamiesi literatūriniais personažais ir istorinėmis asmenybėmis, galime pateikti vaikams daug pilietinės dorovės pavyzdžių.

Šiais mokslo metais Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pradinių klasių (lietuvių dėstomąja kalba) mokytojos su mokiniais vykdo projektą ,,Vaikų metų knygos rinkimai 2013”. Projekto tikslas – domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, skatinti skaityti. Vykdant projektą pradinukai individualiai ir grupėse užklasinio skaitymo metu susipažino su akcijoje pristatomomis vaikų knygomis, kurios atrinktos vaikų kategorijoje. Akcijoje dalyvaujančios knygos parašytos šiuolaikinių lietuvių autorių. Vienoje knygoje mažas žmogutis atlieka didelius žygdarbius: apgina skriaudžiamą, padeda liūdinčiam, pasirūpina saviškiais. Kitoje aprašoma jaunatviška, veikli bobulytė nenuobodžiai leidžianti senatvę. Daugumai labai patiko Antano Šimkaus knyga ,,Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“, kuri nominuota kaip geriausia knyga vaikams metų knygos rinkimuose.

Šaltą žiemos rytą, sausio 20-tą dieną, gimnazijos pradinukai susitiko su poetu Antanu Šimkumi. Renginį pradėjo pirmos klasės mokinukai su daina ,,Nykštukai”. Po to scenoje pasirodė linksmosios bobulytės: antrokės Lauryna, Adriana, Viltė, trečiokė Luka ir ketvirtokės Rugilė su Greta.

Mokinės padeklamavo poeto parašytus eilėraščius ir suvaidino jų ištraukas: apie bobulytės ėjimą per gatvę, apie katės gelbėjimą, vėlavimą į autobusą, apie pavasario laukimą ir kaip bobulytė pratina visus dirbti. Kiekviena bobulytė pasirodė vis kitaip. Žiūrovai bobulytėms už pasirodymus dėkojo garsiais plojimais. Žiūrovams suteikė daug gerų emocijų.

Po linksmų bobulyčių pasirodymų renginį pratęsė poetas A. Šimkus. Kaip iš gausybės rago pasipylė mokinių klausimai. Vaikai domėjosi, kodėl rašė apie bobulytę, koks eilėraštis gražiausias, per kiek laiko parašė knygą, kiek poetui metų ir kt.

Susitikimo pabaigoje poetas skaitė parašytas eiles. Baigiantis susitikimui antros klasės mokinė Adriana padėkojo rašytojui už įdomius eilėraščius, kuriuose papasakotos stipriosios bobulytės savybės - darbštumas, atsakingumas, stiprybė, užsispyrimas.

Šiltas susitikimas su poetu šaltą žiemos rytą sušildė visų dalyvių širdis.

Vykdant projektą pradinukai išsakė savo nuomones apie patikusias knygas. Mokytojos organizavo kūrybines veiklas, per kurias mokinių sukurti darbai populiarino Metų knygos rinkimuose pristatomas knygas.

Šiuolaikinėje, nuolat modernėjančioje visuomenėje, stengiamės skleisti vaikams tokią literatūrą, kurioje būtų kuo mažiau smurto, žiauraus elgesio ir kitų dalykų, kurie jaunam žmogui kelia neigiamas emocijas, liūdesį ir skausmą. ,,Blogos knygos gali mus taip pat sugadinti, kaip ir blogi draugai”, rašė anglų rašytojas Henris Fildingas. Vaikų literatūra turi skatinti, kad gėris visada nugali.

Mokydamos pradinukus stengiamės ugdyti pagal tradicinės kultūros pavyzdžius ugdant nuostatą elgtis dorai, žadinant vaiko meilę ir pagarbą artimiesiems, aplinkiniams, bendraamžiams, gamtai. Baigdamas pradinę mokyklą mokinys turi jausti atsakomybę už savo žodį, veiksmą, poelgį, toleruoti skirtingumą, gerbti kitą, rūpintis artimaisiais, laikytis visuomenėje pripažintų bendravimo taisyklių.

Mūsų gimnazijoje pilietiškumo ugdymas glaudžiai siejamas su mokinių etniniu švietimu bei doroviniu auklėjimu.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Loryta Salnikienė

Shadow up