kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečia Nacionalinis švietimo lyderystės forumas‘2014 – „Lietuvos kryptis → sėkmingas mokymasis“

Kviečiame registruotis į antrąjį Nacionalinį švietimo lyderystės forumą, kuris vyks 2014 m. kovo 6–7 dienomis Vilniaus lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76, Vilnius). Šių metų forumo moto  – „Lietuvos kryptis → sėkmingas mokymasis“.  


Kodėl būtina susitikti?

Tarptautinių ir nacionalinių  tyrimų duomenys rodo nerimą keliančias mokinių mokymosi pasiekimų problemas:

 • vienas iš didžiausių Europoje Lietuvos mergaičių ir berniukų pasiekimų skirtumas;
 • milžiniški regionų ir atskirų mokyklų ugdymo kokybės skirtumai (ypač didelis Vilniaus ir kaimo mokyklų atotrūkis);
 • didėjanti mokinių socialinės padėties įtaka mokymosi kokybei;
 • menkas tėvų dėmesys vaikų intelektui lavinti;
 • dažnos patyčios mokykloje.


Apie ką kalbėsime?

Nacionaliniame švietimo lyderystės forume diskutuosime apie tai, kaip visiems susitelkti vardan geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Susiduriame su rimtais sunkumais, bet turime ir kuo didžiuotis bei mokytis vieniems iš kitų.

Renginyje dalinsimės asmenine arba organizacijų patirtimi grįstais pasakojimais apie šias mokymosi sėkmę skatinančias sritis:

 • profesionali ir motyvuota pedagogų bendruomenė;
 • kompetentingas vadovavimas ir lyderystė;
 • mokymosi prieinamumas ir lygios galimybės;
 • sąlygos mokytis visą gyvenimą.

 

Ką veiksime?

Pirmąją  forumo dieną analizuosime tai, kas padeda, o kas trukdo mokytis, aptarsime Lietuvos visuomenės galias atsinaujinti ir kurti veiksmingesnį švietimą, susipažinsime su pasauline patirtimi gerinant mokinių mokymosi pasiekimus. Pagrindinė pirmosios dienos veikla: pasakojimas ir klausymasis; ir pasakotojai, ir klausytojai bus aktyvūs bendros patirties kūrėjai.

Antroji diena bus skirta naujiems sprendimams ir projektams kurti. Kiekvienas forumo dalyvis bus bendro vyksmo kūrėjas, prisidedantis prie svarbių ateities projektų.

Forume dalyvaus ir skaitys pranešimus projekto „Lyderių laikas“ konsultantės, pasaulinio lygio švietimo ekspertės prof. Louise Stoll (Jungtinė Karalystė), prof. Jan Robertson (Naujoji Zelandija), dr. Coleen Jackson (Jungtinė Karalystė), patyrę Lietuvos pranešėjai ir moderatoriai.

 

O kas buvo pernai? 


Prieš metus Nacionalinio švietimo lyderystės forumo dalyviai, o jų buvo apie 500, iškėlė tokius  jiems svarbius klausimus: kur link eina Lietuvos švietimas? kaip paskatinti mokyklas tobulėti? kaip stiprinti mokytojo lyderystę? kaip įkvėpti mokytis kiekvieną mokinį? kaip siekti savarankiškesnės mokyklos? 

2013-ųjų forumo metu vykusios karštos diskusijos parodė, kad šalies švietimo bendruomenei rūpi Lietuvos valstybė ir švietimas, kad yra daug iniciatyvių, kūrybingų ir nebijančių iššūkių švietimo profesionalų. Jausdami atsakomybę už Lietuvos švietimo ateitį, forumo dalyviai kreipėsi į Lietuvos Respublikos vadovus, Lietuvos švietimo tarybą, visų politinių partijų atstovus, švietimu suinteresuotas organizacijas ir asmenis ir pakvietė siekti švietimo darbų tęstinumo bei švietimo svarbos valstybės plėtrai pripažinimo.

Forumo dalyviai, diskutavę apie aktualiausius dabarties švietimo iššūkius, pripažino, kad pokyčius turime pradėti nuo savęs ir savo organizacijos. Visus praeitų metų forumo dalyvių pasiūlymus ir kitą forumo medžiagą rasite čia


Kodėl turime dalyvauti?

Dalyvauti reikia, nes forumas – tai:

 • naujai besikurianti tradicija kasmet susitelkti ir kalbėtis apie tai, kas jaudina, skaudina, džiugina;  Lietuvos švietimo bendruomenė iki šiol neturėjo tradicinio renginio, kuriame būtų kalbamasi ir susikalbama.
 • aktyvių  žmonių susibūrimas, kurio tikslas – ne tik kalbėtis, bet ir  ieškoti kūrybingų būdų problemoms spręsti ir naujoms idėjoms įgyvendinti, atrasti  bendraminčių, burtis į tinklus ir teikti siūlymus švietimui tobulinti;
 • laikas ir vieta, kur turi būti kiekvienas, kam rūpi Lietuvos švietimas; čia ieškoma, kas mus vienija vardan vieno tikslo – geresnio mokinių mokymosi.

Tad paskubėkite registruotis, nes dalyvių skaičius – ribotas! Registruotis į renginį galite ČIA. Sėkmingai užsiregistravusieji gaus registracijos patvirtinimą ir detalesnę informaciją elektroniniu paštu.

 

Apie projektą „Lyderių laikas 2“

Projekto „Lyderių laikas 2“ pagrindinis tikslas – suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindus. Jis skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, žmonėms, besidomintiems lyderyste, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams (mokyklų administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams) bei visiems jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje. Projektą inicijavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Projektą vykdyti pavesta Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiam Švietimo aprūpinimo centrui (ŠAC). Projekto partneriai VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Daugiau informacijos apie projektą „Lyderių laikas 2“ rasite interneto svetainėje www.lyderiulaikas.smm.lt.

Dėl išsamesnės informacijos apie projektą ir kitų, su juo susijusių, klausimų kreipkitės į projekto virtualios aplinkos viešosios komunikacijos specialistę Živilę Kleivaitę: el. paštas zivile.kleivaite@sac.smm.lt arba tel. (8 5)  2649 448.

Shadow up