kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės sieną per Lavoriškių pasienio kontrolės punktą kertančių automobilių eilės bus reguliuojamos

Nuo kovo 1 d. iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos Respubliką vykstančių transporto priemonių eilės krašto kelyje Nr. 103 Vilnius-Polockas priešais Lavoriškių pasienio kontrolės punktą bus formuojamos, registruojamos ir reguliuojamos pagal naujas taisykles. Tai turėtų užtikrinti tvarką pasienyje. Transporto srautus reguliuos UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojai.


Eilių formavimą, registravimą ir reguliavimą numatoma vykdyti tokiu būdu:

1. Atvykstančios kirsti Lietuvos Respublikos valstybes sieną transporto priemonės kelio Nr. 103 31,79 km, kur prasideda antra vykimo į Baltarusijos Respubliką eismo juosta, kelio ženklų pagalba paskirstomos taip:

  • pirmoje eismo juostoje rikiuojasi krovininės transporto priemones, neturinčios teisės valstybės sieną kirsti be eilės;
  • antroje juostoje rikiuojasi krovininės transporto priemonės, turinčios teisės aktų suteiktą teisę valstybės sieną kirsti be eilės, autobusai, lengvosios bei kitos transporto priemonės.

2. Pirmame punkte nurodyta tvarka krovininės transporto priemonės vyksta iki kelio Nr. 103 32,18 km įrengiamo posto (toliau – Postas), kuriame budintis UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojas (toliau – budintis darbuotojas) visas krovinines transporto priemones – ir turinčias teisę valstybės sieną kirsti be eilės ir tokios teisės neturinčias, nukreipia į pirmą eismo juostą. Poste budintis darbuotojas, įvertinęs laukiančių pirmumo teisę kirsti valstybės sieną transporto priemonių kiekį, nustato, kiek, be pirmumo teisę turinčių krovininių transporto priemonių, galima įleisti pirmumo teisės neturinčių krovininių transporto priemonių. Jeigu pirmumo teisę turinčių krovininių transporto priemonių eilė nesutelpa kelio Nr. 103 ruože tarp 31,79 km ir 32,18 km, budintis darbuotojas laikinai neleidžia vykti pro postą krovininių transporto priemonių, neturinčių pirmumo teisės kirsti valstybės sienos.

3. Pirmame punkte nurodyta tvarka autobusai, lengvosios ir kitos transporto priemonės vyksta iki Posto, kuriame budintis darbuotojas šioms transporto priemonėms nurodo toliau judėti antrąja eismo juosta iki Lavoriškių pasienio kontrolės punkto. Teisę be eilės kirsti valstybės sieną turinčias lengvąsias transporto priemones bei autobusus budintis darbuotojas, esant galimybei, nukreipia į Lavoriškių pasienio kontrolės punktą. Jeigu pirmumo teisę kirsti valstybės sieną turinčios lengvosios transporto priemonės ar autobusai važiuodami į PKP turi išvažiuoti į priešingą eismo juostą, budintis darbuotojas sutartomis ryšio priemonėmis susisiekia su Lavoriškių PKP patikrinimus atliekančiais pareigūnais, kurie laikinai uždaro išvažiavimą iš PKP teritorijos į kelią Nr. 103.

4. Pro postą vykstančių transporto priemonių vairuotojams išduodamas eilės registravimo čekis, kuriame nurodoma transporto priemonės valstybinis numeris, registravimo laikas, registravimo numeris ir, jeigu transporto priemonė turi teisės aktų suteiktą teisę valstybės sieną kirsti be eilės, tokio prioriteto požymis (toliau – čekis). Čekis turi būti pateikiamas, jeigu to pareikalauja Lavoriškių PKP patikrinimus atliekantys pareigūnai, kurie, nustatę, kad krovinio gabenimo dokumentai nesuteikia teisės valstybės sieną kirsti be eilės, tačiau šį krovinį gabenančios krovininės transporto priemonės vairuotojas pateikė eilės registracijos čekį, kuriame nurodytas transporto priemonei suteiktas prioritetas, nepradeda krovinio patikrinimo procedūros ir apie neteisėto įvažiavimo be eilės į PKP atvejį informuoja VSAT pamainos vyresnįjį. Pastarasis priima sprendimą dėl sankcijos taikymo už neteisėtą įvažiavimą be eilės į PKP teritoriją (VSAT pareigūnai apsuka transporto priemonę ir grąžina į eilės galą arba tokios transporto priemonės vairuotojui taiko administracinę atsakomybę už pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimą).

Toks transporto priemonių, kertančių Lietuvos Respublikos valstybės sieną per Lavoriškių PKP eilių reguliavimas krašto kelyje Vilnius – Polockas priešais Lavoriškių PKP bus vykdomas iki transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos numatomo įdiegimo šiame punkte 2014 m. birželio mėnesį.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos informacija

Shadow up