kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kovo 11-osios minėjimas Vilniaus rajono švietimo įstaigose


Jauna, laisva, pati savęs valdovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava!

                                  Maironis

 


Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla

Kovo 10-ąją mokykloje minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimt ketvirtąsias metines. Šiais metais mokyklai patikėta suorganizuoti renginį viso Vilniaus rajono gyventojams. Taigi šventėje dalyvavo neįprastai gausus būrys svečių:  Kalvelių „Aušros“, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko, Nemenčinės Gedimino, Avižienių gimnazijų, Rukainių bei kaimyninės kun. J. Obrembskio vidurinių, Riešės pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Renginio dalyvius sveikino mokyklos direktorė Kristina Bajevienė, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gabriel Jan Mincevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, į renginį atvyko ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Valentina Kvaraciejienė. Malonu buvo matyti ir šventėje dalyvaujančius mokinių tėvelius.

Šia iškilminga proga pristatėme mokyklos teatro mokytojos Juditos Norvaišaitės režisuotą poetinės kompozicijos „Ašara Dievo aky“ inscenizaciją. Tai kvietimas pamąstyti apie save ir kelius, atsivėrusius po 1990-ųjų kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo…

Kokį vaidmenį  mes vaidiname gyvendami laisvoje Lietuvoje šiandien? Mes kuriame ją? Griauname? Mėgaujamės žemindami, sužeisdami ar įskaudindami? Slaugome aukas? Paliekame likimo valiai sužeistuosius? Vien tik fiziškai būname sužeisti ar ir dvasiškai?  Paisome senolių išminties? Mes egoistai? Narcizai? Kovotojai? Juokdariai? Pristatydama spektaklį retorinius klausimus uždavė režisierė. O gal stropūs mokiniai, atidžiai stebintys gyvenimo pamokas ir pasiryžę žūtbūt nebekartoti klaidų savo pirmtakų, nes – ašara Dievo aky…, ir ji degina, o juk mes visi kartu ir esame Lietuva… Tokią Lietuvą, nuo šiurkščių kraštutinumų iki lyrinio dvasingumo, ir matėme pagal lietuvių poetų kūrybą paruoštos poetinės kompozicijos inscenizacijoje.

Džiugino gausus inscenizacijos dalyvių būrys (net dvidešimt septyni), įvairus jų amžius (nuo antrokėlių iki mokyklą baigusių absolventų), nuoširdus įsijautimas į atliekamus vaidmenis: Lietuvos, Sužeisto žmogaus, Vienišos motinos, Jaunos mokytojos, Mokinio, Patarnautojo, Kario ir kt.

Po gilių apmąstymų išskubėjome švęsti visų mūsų šventės – Kovo 11-osios.

 Istorijos vyresnioji mokytoja
 Virginija Giedraitytė


Lavoriškių vidurinė mokykla

Viena iš svarbiausių valstybės gyvenimo datų – diena, kai valstybė tapo nepriklausoma arba atgavo prarastą nepriklausomybę. Lietuvoje nepriklausomos valstybės atkūrimo diena švenčiama kovo 11 dieną. Kasmet mūsų mokykloje stengiamasi šią dieną paminėti taip, kad ji kuo ilgiau išliktų mokytojų ir mokinių atmintyje. Dažniausiai organizuojame išvykas į vietas, susijusias su garbingais ir tragiškais Lietuvos istorijos ir jos kovų už laisvę ir nepriklausomybę puslapiais. Šiemet nusprendėme organizuoti išvyką į Vilnių, į Genocido aukų muziejų, sovietmečiu buvusį KGB kalėjimą.

Saulėtą kovo 13 dienos rytą dauguma 5 – 12 klasių mokinių kartu su lydinčiais mokytojais išvyko į Vilnių. Gana greitai pasiekėme kelionės tikslą. Genocido aukų muziejuje mums organizuotas edukacinis užsiėmimas, kuriame daug sužinojome apie pokario Lietuvos rezistencijos kovotojus – partizanus: jų būstus, kasdienybę, šventes, apdovanojimus už narsą ir pasiaukojimą Tėvynei bei bausmes už nusižengimus. Pažiūrėjome filmo „Vienui vieni“ ištraukas. Po įdomaus ir informatyvaus užsiėmimo pasivaikščiojome po buvusio kalėjimo patalpas, aplankėme kentėjimų ir net mirties bausmių vykdymo patalpas, išklausėme istorijos mokytojo A. Volk pasakojimo apie šio kalėjimo istoriją.

Kitas mūsų kelionės tikslas – Televizijos bokštas. Ši vieta taip pat susijusi su lietuvių tautos kova už laisvę ir nepriklausomybę. 1991 m. sausio mėnesį Televizijos bokštą buvo užėmę sovietinės armijos kariai. Tai buvo paskutiniai sovietinio režimo žingsniai, siekiant pakenkti jaunai Lietuvos valstybei. Pastovėjome prie memorialo Lietuvos laisvės gynėjams. Paskui pakilome į Televizijos bokštą ir grožėjomės Vilniumi ir jo apylinkėmis iš paukščio skrydžio.

Kelionės pabaigoje aplankėme piceriją ir po sočių pietų kupini įspūdžių grįžome namo.

Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja
Daiva Išganaitytė


Dūkštų pagrindinė mokykla

Kartu su atskubėjusiu pavasariu, bundančia gamta Dūkštų pagrindinė mokykla sutiko iškilią šventę - Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo  24–ąsias metines. Po Lietuvos himno ir istorijos vyresn. mokytojos Teresos Adomavičienės pasakojimo apie Lietuvos nueitą kelią į nepriklausomybę mokiniai parodė poetinę – muzikinę kompoziciją Širdim išgirsti Lietuvą“. Kompoziciją paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Adelė Liutgarda Čepienė. Skambėjo Maironio, Just. Marcinkevičiaus, B. Brazdžionio eilės apie Tėvynę Lietuvą, jos kalbą, girių kvapą, žaliąsias pievas“.

Merginų ansamblis, vadovaujamas vyresn. muzikos mokytojos Editos Staniulionienės, atliko lietuvių kompozitorių ir liaudies sukurtas dainas apie gimtąjį kraštą.

Šią saulėtą pavasario dieną mokyklą pasiekė džiugi, tarsi šventinė dovana mokyklai, žinia. Buvo neįmanoma ta naujiena nepasidalinti su visa mokyklos bendruomene, tuo labiau, kad toji žinia taip artima šventei savo patriotine gaida – Vilniaus r. mokinių dailės olimpiadoje Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“ Dūkštų pagrindinės mokyklos aštuntokas Danielius Masalskis (vadovė - dailės  mokytoja metodininkė Irena Žygis) laimėjo garbingą antrąją vietą už darbus Sustingusi amžinybėje“ ir Mažosios Lietuvos istorija – kraujas ir viltis“.  Veikė mokyklos bibliotekininkės Reginos Jodko parengta knygų, dokumentų, fotografijų paroda Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“.


Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla

Kovo 12 d. mokykloje vyko renginys, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Susirinkusieji aktų salėje išgirdo nuostabių žodžių, eilėraščių, dainų apie Lietuvą. Su dideliu susidomėjimu peržiūrėjo paruoštą Lietuvos gražiausių vietų pateiktį.


Riešės pagrindinė mokykla

Riešės pagrindinės mokyklos mokiniai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 24-ąsias metines.

Iš pradžių, mokiniai žiūrėjo filmą apie kovo 11-osios akto paskelbimą, skambėjo eilės apie Lietuvą. Mokytoja A. Jurevičiūtė perskaitė švietimo ministro sveikinimą.

Prasidėjo koncertas. Kiekviena klasė buvo paruošusi dainą patriotine tematika. Galingiausiai skambėjo dešimtokų balsai: „Ant kalno mūrai, joja lietuviai...“. Koncertą užbaigė mokyklos mergaičių vokalinis ansamblis. Dainas pagyvino pačių pasigamintos spalvingos dekoracijos.

Šia proga bibliotekininkė Alicija Lukaševič organizavo leidinių, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, paroda.


Shadow up