kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Objektų privatizavimas parduodant ilgalaikį turtą viešo aukciono būdu

Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimas
parduodant ilgalaikį materialųjį turtą viešo aukciono būdu
2014 m. gegužės mėn.

 

Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius

50003819 Ūkio pastatas (unikalus Nr. 4198-8038-4018, užstatytas plotas 61 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto, nebaigtas statyti, baigtumas 73 proc.) ir šiam objektui priskirtas 0,25 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4172/0500:258); Rudausių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

Pradinė objekto pardavimo kaina 28038 tūkst. Lt, iš kurios objektui priskirto žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 24,000 tūkst.Lt,  žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 938 Lt.                         

Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 310 Lt.  Registracijos mokestis  500 Lt,         

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.  

Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.

Aukciono vykdymo laikas 2014 m. gegužės 26 d. 10 val.30 min.: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

Objekto apžiūros laikas: 2014  m. gegužės 19 d.-2014 m. gegužės 21 d. 8-16 val.

Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą:Eduard Puncevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas, Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8 682 47 394.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2014 m. gegužės 20 d. 8-16 val., pabaiga 2014 m.  gegužės 22 d. 15 val., vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, 207 kab.

Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,207 kab., tel. (8 5) 275 0125; el. paštas Halina.Petrucin@vrsa.lt, faksas (8 5) 275 1990.

Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

Paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Naudojimo apribojimai:

1. II - kelių apsaugos zonos.

2. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

 

 

Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius

50003822 Ūkio pastatas (unikalus numeris 4199-1034-2012, užstatytas plotas 90 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto) ir šiam objektui priskirtas 0,25 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4172/0500:261); Rudausių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

Pradinė objekto pardavimo kaina 29510 tūkst. Lt, iš kurios objektui priskirto žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 24,000 tūkst.Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 938 Lt.                          

Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip  458 Lt. Registracijos mokestis  500 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.  

Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.

Aukciono vykdymo laikas 2014 m. gegužės 26 d. 11 val.: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

Objekto apžiūros laikas: 2014  m. gegužės 19 d.-2014 m. gegužės21 d. 8-16 val.

Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą:Eduard Puncevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas, Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8 682 47 394.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2014 m. gegužės 20 d. 8-16 val., pabaiga 2014 m.  gegužės 22 d. 15 val., vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, 207 kab.

Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,207 kab., tel. (8 5) 275 0125; el. paštas Halina.Petrucin@vrsa.lt, faksas (8 5) 275 1990.

Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

Paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Naudojimo apribojimai:

1. II - kelių apsaugos zonos.

2. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

 

 

Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius

50003821 Ūkio pastatas ( unikalus Nr.4198-8038-5018, užstatytas plotas 62 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto, nebaigtas statyti, baigtumas 73 proc.) ir šiam objektui priskirtas 0,25 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4172/0500:259); Rudausių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

Pradinė objekto pardavimo kaina 28088 tūkst. Lt, iš kurios objektui priskirto žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 24,000 tūkst. Lt,  žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 938 Lt.                        

Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis  kaip 315 Lt. Registracijos mokestis  500 Lt.

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.  

Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.

Aukciono vykdymo laikas 2014 m. gegužės 26 d. 11 val.30 min.: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

Objekto apžiūros laikas: 2014  m. gegužės 19 d.-2014 m. gegužės 21 d. 8-16 val.

Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą:Eduard Puncevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas, Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. (8 5) 237 1436, mob. tel. 8 682 47 394.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2014 m. gegužės 20 d. 8-16 val., pabaiga 2014 m.  gegužės 22 d. 15 val., vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, 207 kab.

Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,207 kab., tel. (8 5) 275 0125; el. paštas Halina.Petrucin@vrsa.lt, faksas (8 5) 275 1990.

Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

Paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.

Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Naudojimo apribojimai:

1. II - kelių apsaugos zonos.

2. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

Shadow up