kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įgyvendintas projektas "Elektroninės demokratijos sprendimų diegimas Vilniaus rajono savivaldybėje"

Vilniaus rajono savivaldybėje įgyvendintas projektas „Elektroninės demokratijos sprendimų diegimas Vilniaus rajono savivaldybėje“.


 

Projekto rezultatai leis dar labiau pagerinti Vilniaus rajono savivaldybės veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinti bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos formas.

Projekto metu buvo sukurtos elektroninės paslaugos, kuriomis asmenys bus informuojami apie numatomus priimti arba priimtus juos dominančius sprendimus ir galės dalyvauti jų priėmimo procese.

2011-02-28 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Idamas“, kuri atnaujino savivaldybės internetinį puslapį ir įdiegė e-demokratijos priemones. Vykdant projektą buvo atnaujintas įstaigos tinklalapis, sudarytos galimybės piliečiams komentuoti teisės aktų projektus, bus pateikiamas piliečių ir politikų nuomonių (balsavimų) palyginimas, yra sudarytos realios galimybės piliečiui pateikti savo nuomonę politikui. Piliečiai galės stebėti ar peržiūrėti sprendimų priėmimo procesą, jie bus informuojami pagal jų gyvenamąją teritoriją apie numatomus priimti jiems aktualius sprendimus, el. erdvėje bus organizuojamos aktyvios diskusijos – politikai, administracija realiu laiku dalyvaus e. konferencijose. Įdiegus projektą, yra įgyvendintos ir kitos priemonės, kurios palengvins žmonėms stebėti institucijos darbą.

Projekto metu UAB „Audiotonas“ tarybos posėdžių salę. Atnaujinta techninė ir programinė įranga užtikrins posėdžių įrašymą, transliavimą, publikavimą ir balsavimo organizavimą (galimybę balsuoti, transliuoti, valdyti kameras bei visa tai publikuoti interneto svetainėje).

Tarybos posėdžių transliacijas ir įrašus galima stebėti adresu www.vrsa.lt/video.

Projekto vertė – apie 500 tūkst. litų. 85 proc. lėšų buvo skirta iš Europos regioninės plėtros fondo, 15 proc. – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

Shadow up