kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Objektų privatizavimas parduodant ilgalaikį turtą viešo aukciono būdu

Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius
Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybė

50006499 Garažai (a-1, nuo G-1 iki G-4, nuo G-7 iki G-13, G-15, unikalus numeris 1097-4023-1003:0002, plotas 235,11 kv. m, pažymėjimas plane 1G2p, statybos metai 1974 m.) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 587/722 (0,0587 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0010:393); Kalvarijų g. 163B, Vilnius
Pradinė objekto pardavimo kaina 240,000 tūkst. Lt (69508,80 €), iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina 197,000 tūkst. Lt (57055,14 €), žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 43,000 tūkst. Lt (12453,66 €),
žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 0 Lt (0,00 €)  Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 19,700 tūkst. Lt (5705,51 €)                              Registracijos mokestis  500 Lt (144,81 €)
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   
Aukciono vykdymo laikas 2014 09 12   10 val.                                   Vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius Objekto apžiūra 2014 09 08 - 2014 09 10    8 - 16 val.
Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą: Česlav Masel, vedėjas, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, tel. 8-5-2750064, mob. tel. 8-610-63031
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2014 09 09 darbo dienomis 8 - 16 val. pabaiga 2014 09 11 15 val.        Vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius
Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,
tel. 8­5­2750125; el. paštas halina.petrucin@vrsa.lt, faksas 8­5­2751990
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
                             1.  I - ryšių linijų apsaugos zonos.
                             2.  VI - elektros linijų apsaugos zonos.
                             3.  XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
                             4.  XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Kiti apribojimai: žemės sklypo naudojimo paskirtis ir pobūdis - kitos paskirties žemė: transporto, ryšių ir kitoms komunikacijoms - susisiekimo sistemą aptarnaujantiems objektams eksploatuoti (garažų statiniui eksploatuoti).
Urbanistiniai architektūriniai apribojimai: 1. Pastato aukštingumas - 2 aukštai. 2. Leistinas užstatymo plotas - 25 proc.
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

 

Pastaba: Potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už privatizavimo objektą, privalo apmokėti mokestį už banko paslaugas.

Kai mokėjimas už privatizavimo objektą atidedamas, palūkanų normos dydis lygus jo nustatymo (perskaičiavimo) dieną Lietuvos banko tinklalapyje (www.lb.lt) skelbiamai naujausio mėnesio suteiktų naujų paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams palūkanų normai ("iš viso"). Pradinio palūkanų normos dydžio nustatymo diena yra privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo diena. Palūkanų normos dydis perskaičiuojamas praėjus 6 mėnesiams nuo ankstesnio palūkanų normos dydžio nustatymo (perskaičiavimo) dienos. Apie pasikeitusį palūkanų normos dydį pirkėjas informuojamas per 5 darbo dienas nuo palūkanų perskaičiavimo dienos. Palūkanų normų nustatymo tvarka taikoma objektams, kurių pirkimo-pardavimo sutartys pasirašomos po Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ palūkanų normos nustatymo tvarkos pakeitimo įsigaliojimo.

 

 


 

 

Shadow up