kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdis – greitai ir sklandžiai

Spalio 31 d. įvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, į kurio darbotvarkę įtraukti net 69 sprendimų projektai. Dalis svarstomų klausimų susieti su įvairių paslaugų, teikiamų Vilniaus rajone, tarifų ir kainų perskaičiavimų iš litų į eurus.


 

Pirmiausia taryba aptarė ir patvirtino 2014 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, perskirstymą, kuriuo netekę paskirties asignavimai bus racionaliai ir tikslingai panaudoti bei sudarys galimybę laiku atsiskaityti už būtinus darbus ir paslaugas.

Džiugi naujiena ta, kad remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis šiemet Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 7 vietą, pagal mokėtiną sumą - 1 vietą tarp rajoninių savivaldybių. Tai lemia naujų darbo vietų padidėjimą. Tarybos posėdžio metu patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, taikomos gyventojams įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Tarybos nariai vienbalsiai nusprendė Vilniaus rajono Buivydžių ir Lavoriškių vidurinėms mokykloms, Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazijai, Maišiagalos ir Pagirių vaikų darželiams-lopšeliams perduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti tam, kad būtų užtikrintas tinkamas šių švietimo įstaigų funkcionavimas.

Taip pat vienbalsiai pritarta Avižienių, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko bei Pagirių gimnazijoms ir Rukainių vidurinei mokyklai perduoti ilgalaikį turtątai suteiks galimybę ateityje planuoti naujus projektus, įgyvendinamus ES lėšomis.

Tarybos narių palaikymo ir vienbalsio pritarimo taip pat sulaukė Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus pateikti tarybos sprendimai dėl penkių žemės sklypų, esančių Nemenčinės miesto (2), Pagirių (2) ir Rudaminos seniūnijose,  suformavimo visuomenės poreikiams. Nemenčinės m. planuojama įrengti poilsio-turizmo zoną bei prekyvietę, Pagirių seniūnijoje – dvi vaikų žaidimo aikšteles, o visuomenės poreikiams skirtą teritoriją Rudaminos seniūnijoje – kapinėms įrengti.

Apsvarsčius sprendimo projektą dėl atstovo skyrimo į žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę, nutarta deleguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Robertą Komarovskį.

Shadow up