kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Parengti rekreacinių takų specialieji planai

Šių metų spalio 3 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti du specialieji planai: rekreacinio turistinio tako Medininkų - Rukainių seniūnijose ir rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – Santaka. Šiuos projektus parengė savivaldybės įmonė „Vilniaus rajono planas“.


Rekreacinio turistinio tako Medininkų - Rukainių seniūnijose trasa, kurios ilgis sieks apie 20 km, prasidės nuo V. Sirokomlės muziejaus ir ten įsikūrusio turizmo informacijos centro bei tęsis iki Juozapinės geomorfologinio draustinio, kuris saugo dvi aukščiausias Lietuvos vietas - Juozapinės ir Aukštojo kalnus. Trasą numatoma pritaikyti susisiekimui dviračiu ir pėsčiomis kasdieniniam kaimo gyventojų poreikiui, poilsiautojų aktyviai rekreacijai bei turistams, vykstantiems dviračiu ir pėsčiomis. Trasa nusitiestų per Rukainių ir Medininkų gyvenvietes, numatyta sutvarkyti centrinių gatvių šalikeles ir pritaikyti pėsčiųjų ir dviratininkų eismui. Planuojama gausinti trasos rekreacinį patrauklumą, sudaryti sąlygas poilsiui, praturtinti naujais kraštovaizdžio formavimo ir mažosios architektūros elementais. Siekiama keliautojus supažindinti su Vilniaus rajono apylinkėmis, parodyti lankytojams natūralius gamtinius ir kultūrinius lobius, slypinčius visai arti sostinės, suaktyvinti šių vietovių kaimo turizmo veiklą.

Rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – Santaka trasa (apie 30 km) prasidėtų Nemenčinės mieste, tiestųsi pro Gėlos ir Gėlaičių ežerus, miškingą Nemenčinės seniūnijos teritoriją, pro Raudondvarį ir Liucionys, Neries pakrante iki Santakos tilto per Žeimeną. Planuojama sukurti rekreacinių objektų sistemą, numatyti tinkamas sąlygas atraktyviam poilsiui, išnaudojant Neries pakrančių raiškų ir gyvybingą gamtinį potencialą. Trasą numatyta paįvairinti ekstremalaus sporto etapais, kliūčių ruožais, įrengti prieplaukas, skirtas vandens turizmui ir poilsio zonas. Siektume plėtoti turizmo paslaugas ir poilsio infrastruktūrą, suaktyvinti Nemenčinės apylinkių gyventojų verslumą, paskatinti ir sudaryti sąlygas atsirasti smulkiųjų amatų verslams.

Projektas Rekreacinių takų Medininkų aukštumoje ir Nemenčinė- Santaka specialiųjų planų parengimas“ (toliau – Projektas) buvo  finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas“ (Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-023). 

Shadow up