kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono smulkių ir vidutinių verslininkų dėmesiui,

Informuojame, kad remiantis 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-273 patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo aprašu (toliau – Aprašas) bei 2011 m. balandžio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-152 patvirtintais Aprašo pakeitimais, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, fiziniai asmenys, siekiantys savarankiško užimtumo, kiti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkantys šio aprašo reikalavimus, gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo. 


Siekdami gauti daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką, skaitykite Aprašą.
Jeigu turėsite klausimų, galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistę Eliną Dovgerd, kontaktinis tel. ( 8 5) 275 24 63, mob. 861623906.
Vilniaus rajono savivaldybė yra atvira Jūsų pasiūlymams bei tikisi abipusio bendradarbiavimo.

Aprašas

Prašymas suteikti finansinę paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo

Paraiška įmonės steigimo išlaidoms kompensacijai gauti

Shadow up