kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiama jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atranka

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Departamentas) kartu su Lietuvos darbo birža nuo 2015 m. ketina įgyvendinti bendrą projektą, kurio tikslas jauniems bedarbiams ir neaktyviems žmonėms suteikti pirminės intervencijos paslaugas, siekiant juos sugrąžinti į švietimo sistemą ar darbo rinką.


Paslaugos išsamiai aprašytos Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 2V-135-(1.4) patvirtintame Jaunimui teikiamų paslaugų apraše (toliau-Paslaugų aprašas). Paslaugos Jaunimo garantijų dalyviams teikiamos taip, kaip numatyta Jaunimo reikalų departamento įgyvendinamų Jaunimo garantijų iniciatyvos veiklų tvarkos apraše, patvirtintame Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 2V-134-(1.4).

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau-JGI) Lietuvoje skelbiama partnerių, kurie kiekvienam jaunam žmogui per 4 mėnesius nuo iškritimo iš švietimo sistemos ar darbo rinkos suteiktų pirminės intervencijos paslaugas, kurios minimos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo“, atranka.

Programa turi būti pateikta adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sodų g. 15, LT-01313 Vilnius iki š.m. gruodžio 18 d. imtinai.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja Ramunė Rinkūnienė, tel. (8 5) 246 671, el. p. ramune.rinkuniene@jrd.lt


JGI ĮGYVENDINIMO PARTNERIŲ ATRANKOS  NUOSTATAI

JGI ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

JAUNIMUI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS

PASLAUGŲ JAUNIMUI TEIKIMO PROGRAMA

Shadow up