kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiame jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2015–2016 metais konkursą!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-39  „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 2015-2016 metais konkurso nuostatų”, 2015 m. sausio 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre ir 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-39 „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 2015-2016 metais konkurso nuostatų“, 2015 m. sausio 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 2015-2016 metais konkursą (toliau – Konkursą).


Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 2015-2016 metais konkurso dokumentai:

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 2015-2016 metais konkurso nuostatai; Paraiškos forma (1 priedas); Teikėjo veiklų 2015 m. planas (2 priedas); Teikėjo veiklų 2016 m. planas (3 priedas); Programos įgyvendinimo 2015 m. sąmata (4 priedas); Programos įgyvendinimo 2016 m. sąmata (5 priedas); Teikėjo deklaracija (6 priedas); Teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams vertinimas (7 priedas); Turto ir lėšų planavimo įvertinimas (8 priedas). Visus priedus galite atsisiųsti čia.

Paraiškos turi būti pateiktos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, ne vėliau kaip  iki 2015 m. vasario 25 d. 16.30  arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau nei 2015 vasario 25 d. (imtinai).

Konkursų klausimais konsultuoja Departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Lina Pilkienė, tel. (8 5) 2 497 007, el. p. lina.pilkienė@jrd.lt.

Shadow up