kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija darbdaviams apie profesinį mokymą

Darbo birža gali finansuoti Jūsų darbuotojo perkvalifikavimą

Jeigu Jūsų įmonėje vyksta reorganizacija ir dėl to numatoma atleisti dalį darbuotojų, nes jiems trūksta tam tikros kvalifikacijos ar kompetencijos dirbti naujomis sąlygomis, galite kreiptis į teritorinę darbo biržą (toliau – darbo birža), kuri gali įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui (toliau – asmuo) finansuoti visas arba dalį profesinio mokymo išlaidų.


Darbo birža profesinį mokymą organizuoja Trišalės mokymo sutarties pagrindu, ši sutartis sudaroma tarp darbo biržos, darbdavio, kuris įdarbins po profesinio savo darbovietėje, ir įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo, kuris bus paliktas dirbti jo darbovietėje.

Darbdavys turi teisę:

  • Dalyvauti priimant sprendimą dėl profesinio mokymo teikėjo pasirinkimo iš Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb.lt paskelbtų Profesinio mokymo teikėjų sąrašų;
  • susipažinti su mokymo programos, pagal kurią bus mokomas įdarbinamas asmuo, aprašymu;
  • tikrinti, kaip įgyvendinamas mokymas pas profesinio mokymo teikėją ir (ar) praktikos atlikimo vietoje;
  • priimti praktiniam mokymui asmenį, sudaręs Trišalę praktinio mokymo sutartį su profesinio mokymo teikėju ir asmeniu.

Darbdavys po profesinio mokymo įsipareigoja asmenį palikti dirbti jo darbovietėje ne trumpesniam negu 6 mėn. laikotarpiui.

Asmuoįsipareigoja dirbti numatytoje darbo vietoje ne trumpesnį negu 6 mėn. laikotarpį.

 

Išsamesnė informacija:

Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje: www.ldb.lt
Tel. 213 6479 – Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono Vilniaus rajono skyriuje (Aguonų g. 4, Vilnius)

Shadow up