kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lietuvos gynėjų dienos minėjimas Vilniaus rajone

Mes prisimename, kodėl jau 25 metus esame laisvi

Laisvės gynėjų dieną Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos mokiniai pradėjo pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija.“ Gimnazija įsitraukė į visuotinę akciją ir tokiu būdu prisiminė 1991 metų sausį iškovotą pergalę. Sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių gimnazijos mokinai  languose uždegė vienybės ir atminimo žvakutes. Vėliau visa gimnazijos bendruomenė susirinko  į Laisvės gynėjų dienos 25-osios metinių minėjimą.

7 klasės mokinės Evelina Juckevič ir Jovita Lavrinovič priminė tragiškus sausio 13 d. faktus, išvardijo žuvusiųjų pavardes, skaitė eilėraščius, skirtus Laisvei, Nepriklausomybei, Tėvynei.  Minėjimą paįvairino vaizdo įrašas, liudijantis dramatiškas tų dienų įvykius.

Tikimės, jog ši akcija paskatins jaunąją kartą saugoti tautos iškovojimus bei didvyriškai ginti Tėvynės nepriklausomybę.
Lietuvos gynėjų dienos minėjimas Sužionių pagrindinėje mokykloje

 

Sausio 13 d. Vilniaus r. Sužionių pagrindinėje mokykloje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas.8.00 – 8.10 val. uždegus žvakutes tylos minute buvo pagerbti visi žmonės, kurie 1991 m.  kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę. Susirinkusi mokyklos bendruomenė dar sykį prisiminė 1991 m. sausio 13-osios įvykius stebėdami filmuotą medžiagą.

 Laisvės gynėjų dienos minėjimas Maišiagalos Lietuvos
 didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje

Laisvės gynėjų dienos 25-erių metų sukaktį gimnazijoje minėjome netradiciškai. Pirmąją pamoką visa gimnazijos bendruomenė pakviesta susirinkti aktų-sporto salėje, kur įsisegėme atminties ir pagarbos žuvusiems už mūsų laisvę simbolį – neužmirštuolės žiedą, uždegėme žvakutes žuvusiems laisvės gynėjams, klausėme skaitomų eilių, tragiškų įvykių liudijimų, merginų choro „Svaja“ atliekamų laisvės dainų, stebėjome IIIG ir IVG klasių gimnazistų, lankančių teatrą, spektaklį, pastatytą pagal Peterio Handkės pjesę „Pranašystė“.

Antrąją pamoką visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo miestelio bažnyčioje šia proga aukotose šv. Mišiose.  

Trečiąją ir ketvirtąją pamokas 5-IVG klasių mokiniai ir mokytojai pakviesti pasižiūrėti Donatos Kielaitės spektaklį „Ku kū“ bei dalyvauti jo aptarime. Spektaklyje jo autorė vaidino drauge su ilgamete Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktore Diana Anevičiūte. „Kone kiekvieną Sausio 13-ąją, prisimindami Laisvės gynėjus ir tylos minute pagerbdami žuvusius, turime galimybę iš naujo įvertinti, kokia toji, apginta Lietuva, yra šiandien. Ką mums iš tiesų suteikia laisvė? Ar tampa ji vis dažniau ir skausmingiau aplinkybe, verčiančia mus susimąstyti, kas mes esame, kur mes esame ir kodėl? Ar egzistuoja laisvė be pasirinkimo, be apsisprendimo, be pasiryžimo ir įsipareigojimo? Ir jeigu taip,  egzistuoja tokia laisvė, kodėl taip dažnai ji tampa  vandenynu, kuriame neretai jaučiamės skęstantys? Mes galime pabėgti nuo šitų paprastų ir tuo pačiu labai sudėtingų klausimų, bet jei rūpime patys sau, galime ir nepabėgti. Galime leisti sau pagalvoti.“ - savo spektaklį pristatė jauna kūrėja Donata Kielaitė.

Gimnazijos mažiausieji trečiosios ir ketvirtosios pamokų metu organizavo įvairias veiklas. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pirmokėliai drauge su mokytojomis gamino neužmirštuoles, kuriomis papuošė gimnazijos kiemelį. Antrokai ir trečiokai dalyvavo veikloje, pavadintoje “Nuo turėti prie būti”. Ketvirtokai žaidė žaidimus, padedančius pažinti ir suprasti mūsų valstybės istoriją.

Per penktąją pamoką visa  gimnazijos bendruomenė pakviesta sudalyvauti Laisvės gynėjų atminimui skirtame ėjime per Maišiagalos miestelį. Lydimi Maišiagalos policijos nuovados pareigūnų, nešini plėvesuojančiomis trispalvėmis, puikios nuotaikos apėjome miestelį primindami ir prisimindami, kad esme dėkingi už iškovotą mūsų laisvę.

Esame dėkingi renginį organizavusiems gimnazijos mokytojams: J. Misevičienei, G. Ručinskienei, A. Gradeckui, J. Voskanienei, G. Pileckui, R. Diržinauskienei bei Ž. Žygei.

Nepamirškime vertinti ir atsakingai naudoti mums dovanotą laisvės dovaną...

 


 

Sausio 13-osios 25-metis. Švenčiu Laisvę!

„Kartais išgirstu klausimą: kas ta Tėvynė? Gal tai tik išsigalvojimas, mokslinčių vaizduotės peršamas miražas ar svaigi iliuzija? Šiandien galiu drąsiai teigti – pažvelkime į išėjusius į nebūtį tautos didvyrius, pažvelkime į jų palikuonis. Štai ji, štai Tėvynė! Tie, kurie čia ir tie, kurie žvelgia į mus, į mūsų sielas iš aukštybių, ir yra tauta, yra Tėvynė. Tai įrodymas, kad Tėvynė yra tavyje, manyje, o ne kieno nors vaizduotėje“. Tai žodžiai, kuriuos ištarė Vilniaus r. Pagirių gimnazijos dešimtokas dalyvaudamas Sausio 13-osios įvykių paminėjimo renginiuose.

Ši diena prasidėjo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokinių tarybos iniciatyva ryte gimnazijos languose įsižiebė žvakelių liepsnelės, o klasių vadovai su savo ugdytiniais iškarpė šimtus neužmirštuolių, kurios papuošė gimnazistų uniformas bei mokytojų aprangą. Gimnazijos direktorė Aušra Mažonienė, istorijos mokytoja metodininkė Milda Ivanauskienė su grupe mokinių uždegė simbolinį Sausio 13-oios laužą gimnazijos aukure, suformavo neužmirštuolių širdį ir, tarsi saugodami Lietuvą, ją apglėbė, susikibdami rankomis. Visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai tylos minute ir pokalbiais apie iškovotos Laisvės prasmę dar kartą paliudijo: niekas nepamiršta, viskas gyva ir aktualu. Vėliau aktų salėje įvyko pilietinė pamoka „Švenčiu Laisvę“. Pamokoje dalyvavo daugiau nei šimtas savanorių gimnazistų, kurie pareiškė savo požiūrį į šią dieną, jos įvykius. Tautiška giesme ir Sausio 13-osios didvyrių paminėjimu pradėję renginio vedėjai, pakvietė gimnazijos direktorę prisiminti tą dieną, pasveikinti dalyvius su Laisvės švente. Susirinkę salėje nerimaudami laukė filmo „Mes dainuosime“ peržiūros. Lėtai kadras keitė kadrą, o salėje net kvėpavimą užgniaužę, įvykius ekrane stebėjo mokiniai. Buvo ypač tylu, tik po atskirų filmo kadrų girdėjosi atodūsiai, kai kas šluostėsi ašaras, krūpčiojo. Filmas sukrėtė daugelį, dar ilgai dalyviai nesiskirstė iš salės, norėjosi tiesiog tylėti, tyliai kalbėtis su draugais. Jaunieji vyrai sakė: „Jei prireiks, eisime vėl!“

„Laisvė tai galimybė būti savimi, turėti savo kelią. Tiesti savą kelią visada milžiniška investicija. Tačiau keliauti juo - didelė privilegija. Nes tai MŪSŲ KELIAS. Kelias, kurio troškai ir kuriuo tiki. Iš tiesų, LAISVĖ, tai - ATSAKOMYBĖ. Kurkime, puosėlėkime ir saugokime savo kelią drauge!“ (Lenktyninkas Benediktas Vanagas).

Pilietiškumas neatsiranda savaime, jis yra vertybė, kurios mokomės. Pilietiškumas stiprinamas įvykiais ir jų vertinimu. Šiandien mes buvome pilietiški ir tuo labai didžiuojamės.

Parengė
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė

 Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija

Laisvės gynėjų dieną paminėjome visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijoje. 8.00 val. buvo uždegtos žvakutės. Akcijos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Pamokų metu mokytojai papasakojo  apie tą baisią naktį, buvo rodomas teminis filmas. Gimnazijos fojė buvo  paruoštas stendinis pranešimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai. 

Istorijos vyresnioji mokytoja Brygida ŠarandaKalvelių Stanislavo Moniuškos  gimnazija

8.10 val. mokiniai kartu su mokytojais uždegė žvakes. Kabinetuose ir koridoriuose dešimčiai minučių užgesinta šviesa - vyko žuvusiųjų pagerbimo ceremonija. Apie šios dienos svarbą buvo kalbėta tiek rengiantis akcijai (klasės valandėlėse), tiek minėjimo metu ir po jo vykstančiose pamokose. Mokytojai turėjo progą pasidalinti savo prisiminimais, patirtimi, išgyvenimais.

Istorijos vyresnysis mokytojas R.Seniut  

Rukainių gimnazija

Gimnazijos bendruomenė buvo pakviesta paminėti 1991 m. sausio 13-osios 25-ąsias metines. Laisvės gynėjų dienos rytą gimnazijos languose plazdėjo atminimo žvakių liepsnelės. Taip gimnazija prisijungė prie kasmet Lietuvoje vykstančios pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Šią dieną degamos žvakės simbolizuoja apgintos nepriklausomybės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir susikaupimą, taip pagerbiami žuvusieji ir nukentėjusieji Sausio 13-ąją. II aukšto fojė buvo rodomas filmas „Sausio 13-osios dienos įvykiai prieš 25-erius metus“. Per pamokas vyko diskusijos, filmų peržiūra, jų aptarimas „Sausio 13-osios 25-metį pasitinkant“ tema. Pradinių klasių mokiniai vyko prie LR Seimo, taip pagerbė žuvusiųjų už laisvę atminimą.

 


 

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija

Sausio 13 d. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00-8.10 val. degant žvakutėms mokiniai kartu su mokytojais ir su visa Lietuva jau 25-ąjį kartą tylos minute pagerbė už šalies laisvę 1991-ųjų sausį  kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones.

Apie tragiškus sausio įvykius buvo kalbama prie gimnazijos fojė parengto stendo sausio 13-osios aukoms atminti. Žvakių šviesoje prisiminėme tuos, kurie prieš 25 metus atidavė savo gyvybę už mūsų tėvynės laisvę, nepriklausomybę, suteikusius mums viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. 

 Mostiškių mokykla–daugiafunkcis centras

Šiandien Mostiškių pagrindinėje mokykloje įvyko sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, minėjimas. Lygiai 8 val. mokiniai ant palangių uždegė žvakes. Mokiniai buvo supažindinti su sausio 13 -ąja, jos svarba mums. Buvo skaitomi pranešimai. Pabaigoje visi pagerbėme žuvusiuosius už laisvę tylos minute.

 


 

Valčiūnų vidurinė mokykla 

Valčiūnų vidurinėje mokykloje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Mokykla prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Aštuntą valandą ryto mokyklos languose suplazdėjo žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį. Sausio 13-osios minėjimo metu mokiniai deklamavo eiles, atliko dainą apie Lietuvą, laisvę. Mokyklos bendruomenė stebėjo filmą apie Sausio įvykius. Prieš 25 metus, 1991-asiais, žuvo keturiolika žmonių-didvyrių, atidavusių savo gyvybę už Lietuvos nepriklausomybę. 

Istorijos mokytoja metodininkė Rasa Jachimovičienė 


 

Avižienių gimnazija

 


 

Rudaminos F. Ruščico gimnazija

Gimnazijos bendruomenė kartu su visa Lietuva pagerbė už šalies laisvę 1991-ųjų sausį  kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones. Iš pat ryto, 8 valandą,  prasidėjo pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Vėliau, pirmos pamokos metu aktų salėje vyko renginys-pilietiškumo pamoka,  skirtas šiai dienai. Dar kartą visi prisiminė žmones, paaukojusius gyvybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. Tyliai visi klausė pagarbiai tariamų 14 pavardžių. Mokiniai ir mokytojai tylos minute pagerbė žuvusiųjų atminimą. 

 


 

Visalaukės mokykla-daugiafunkcis centras

Sausio 13-ąją Vilniaus r. Visalaukės mokykloje-daugiafunkciame centre minima Laisvės gynėjų diena. Jie, kovotojai už mūsų laisvę, prieš 25-erius metus, stojo ginti mus, mūsų Tėvynę. Šia proga uždegėme žvakutes languose ir prisijungėme prie akcijos „Atmintis gyva, nes liūdija“, susirinkę prie laisvės laužo stebėjome 9-10 kl. kompoziciją, žiūrėjome filmą „Mes dainuosim“.

Susikibę už rankų pasijutome vieningi ir stiprūs, nes mes Laisvės vaikai, mes Lietuvos ateitis.

  
Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija

Sausio 13 dieną mūsų Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijoje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Kaip ir kasmet gimnazijos bendruomenė uždegdama žvakutes prisidėjo prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Po to mokiniai su mokytojais aktų salėje dalyvavo netradicinėje pamokoje, kurią parengė istorijos ir muzikos mokytojai.

 


 

 Čekoniškių pagrindinė mokykla

Mes prisimename …

Sausio 13 d. Vilniaus r. Čekoniškių pagrindinė mokykla prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokytojai su mokiniais 8 val. mokyklos languose įžiebė vienybės žvakutes, kurios priminė šios istorinės dienos svarbą.

Mokyklos bendruomenė įsegdama vieningą ženkliuką – Neužmirštuolės žiedą, taip pat prisijungė prie akcijos „Neužmirštuolė“, taip parodydami, kad laisvės gynėjai yra nepamiršti ir šiandien.

Lietuvių kalbos mokytoja K. Blaževičienė kartu su 5–8 klasės mokiniais paruošė pristatymą, skirtą tragiškiems sausio įvykiams paminėti. Mokiniai apžvelgė istorinių įvykių chronologiją, nuvedusią prie Sausio 13–osios nakties įvykių. Mokiniai faktus iliustravo nuotraukomis ir filmuota medžiaga iš Sausio 13–osios archyvų. Buvo prisiminti ir pagerbti prieš 25 metus žuvusieji už Lietuvos laisvę. Pabaigoje mokiniai atliko E. Masytės dainą „Laisvė“.

Lietuvių kalbos mokytoja vedė netradicines pamokas. Mokiniai žiūrėjo 2015 m. vaidybinį filmą „Mes dainuosim“. Vėliau vyko filmo aptarimas ir diskusijos Sausio 13–osios reikšmei aptarti.

Mokyklos koridoriuje ir lietuvių kalbos kabinete mokiniai paruošė informacinius stendus, liudijančius dramatiškus tų dienų įvykius. 

Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazija

Sausio 13 d. mūsų mokykla dalyvavo visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 val. mokyklos languose mokytojai kartu su mokiniais uždegė atminimo žvakutes. Degant žvakutėms mokytojai pasakojo apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius, dalijosi savo prisiminimais ir išgyvenimais. Tai buvo susikaupimo akimirkos tiems, kurie buvo klasėse ir tiems, kas tai matė lauke.  Iš karto po akcijos, visi moksleiviai kartu su mokytojais susibūrė aktų salėje, kur vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Susirinkusieji ekrane galėjo pamatyti filmą apie1991 metų įvykius ir  suvokti, kokios svarbios ir reikšmingos tai buvo dienos. Žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute.

Mokiniai lietuvių poetų žodžiais, patriotinėmis dainomis, kurios prieš 25 metų skambėjo Sausio 13-osios naktį Vilniuje, pagerbė žuvusiųjų Laisvės Gynėjų atminimą. 

                                                          Istorijos  mokytoja metodininkė Valerija  Adomaitis  


 

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenė paminėjo Sausio 13-osios įvykius

Sausio 13-ąją Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio bendruomenė prisijungė prie visuotinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija“. Ryte, 8 valandą, įstaigos languose įžiebtos atminimo žvakutės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, atmintį ir vienybę. Gražiausias laisvės simbolis – angelas, todėl mūsų įstaigos ugdytiniai sukūrė 14 Laisvės angelų ir išdidžiai pakabino juos ant Laisvės angelų stendo, taip pagerbiant Sausio 13-ąją 14 žuvusiųjų. Pilietinės akcijos organizatorės trumpai papasakojo, kas vyko Sausio 13-osios naktį ir su ugdytiniais apžvelgė vaizdinę medžiagą apie Sausio 13-osios aukas.

Taip pat mūsų įstaiga šiemet prisijungė ir dar prie vienos pilietinės akcijos ,,Neužmiršk“ – visi įstaigos bendruomenės nariai prie širdies segėjo neužmirštuolės žiedą, kaip pagarbos ir atminties simbolį žuvusiems už laisvę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė
 
Celina Buinovska


 

RDKC Akcija „Žvakutės liepsna“, skirta sausio 13 – Laisvės dienai 

Sausio 13 d. - Laisvės gynėjų diena, kuri mums primena, kad Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir gėrėdamiesi jų žygiais uždegame atminties žvakes, kuriomis pagerbiame 1991 metų už laisvę kovojusius gynėjus. 

Ta proga Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras kartu su Medininkų, Kalvelių, Zujūnų, Savičiūnų, Avižienių, Rukainių, Lavoriškių, Grigaičių, Marijampolio, Čekoniškių, Mickūnų, Šumsko, Juodšilių ir Vaidotų skyriais kasmet vykdo akciją „Žvakutės liepsna", kurios metu sausio 13 d. lygiai 8 val. ryto uždega languose žvakutes. 

 NDKC Dailės studijos pamoka, skirta Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui paminėti

Š. m. sausio 12 d. Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Dailės studijoje įvyko pamoka, skirta Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui paminėti. Pamokos metu studijos auklėtiniai prisiminė Laivės gynėjus, jų nuopelnus Lietuvai ir jų šviesaus atminimo saugojimo bei pagerbimo svarbą. Vaikai, norėdami prisijungti prie sausio 12 d. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ir Lietuvos miestuose bei miesteliuose vykstančio renginio „Būkime kartu“, piešė Lietuvos laisvės 25-mečio minėjimui skirto renginio viziją bei drauge kūrė šiai akcijai skirtą plakatą.

Shadow up