kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Taryba sumažino vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas išdavimą dydžius

Liepos 20 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarybos nariai, atsižvelgdami į prekiautojų pateiktus prašymus bei pastabas dėl vietinės rinkliavos dydžių ir apmokėjimo būdo, sumažino vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono viešosiose vietose išdavimą dydžius, nustatė prekybos/paslaugų teikimo vietas diferencijuojant jas pagal dydį ir suteikė galimybę gyventojams sumokėti vietinę rinkliavą atitinkamoje seniūnijoje, išduodančioje leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas savo teritorijoje. Sprendimu tai pat buvo suteikta 10 ir 30 proc. vietinės rinkliavos lengvata tam tikroms asmenų grupėms.


Rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą:

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Matavimo vienetas

Rinkliavos dydžiai (litais)

 

Dienai

Mėnesiui

1.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais ar paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose

vieta

-

80

 

2.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais ar paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose Švenčionių g. ir A. Mickevičiaus g., Nemenčinės m.

vieta

-

100

 

3.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių

vieta iki 2 m2

vieta iki 10 m2

vieta iki 20 m2

vieta didesnė* kaip 20 m2

3

15

25

25 + 1 Lt už  kiekvieną papildomą m2

10

50

80

80 + 2 Lt už kiekvieną papildomą m2

4.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių Nemenčinės m.

vieta iki 2 m2

vieta iki 10 m2

vieta iki 20 m2

vieta didesnė* kaip 20 m2

4

20

30

30 + 1 Lt už kiekvieną papildomą m2

15

55

85

85 + 2 Lt už kiekvieną papildomą m2

5.

Prekyba nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, autoparduotuvių

vnt.

15

60

6.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) automobilių, automobilių priekabų, sunkvežimių ir kt.

vnt.

15

60

7.

Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.)

vieta

35

120

* Prekybos ar paslaugų teikimo vietai, didesnei kaip 20 m2,taikomas rinkliavos dydis kaip vietai iki 20 m2plius 1 Lt dienai ir 2 Lt mėnesiui už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą.

 Rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas švenčių, renginių metu išdavimą:

Eil.

Nr.

Rinkliavos objektas

Matavimo vienetas

Rinkliavos dydžiai dienai (litais)

1.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių ir kt.

m2

3

2.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

vieta

20

3.

Prekyba tautodailės dirbiniais, savo gamybos produktais ir kt.

m2

2

4.

Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.)

vieta

25

Vykdant prekybą iš kioskų, paviljonų, lengvųjų automobilių ir (arba) jų priekabų, mikroautobusų ir (arba) jų priekabų, sunkvežimių, sunkvežimių su priekabomis arba puspriekabėmis, papildomai mokama rinkliava už eksponuojamų prekių papildomą užimamą plotą 1 Lt už 1 m2(dienai).

Asmenys, norintys gauti leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose, gali sumokėti vietinę rinkliavą atitinkamoje seniūnijoje, išduodančioje leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas savo teritorijoje.

10 proc. mažesnis rinkliavų mokestis bus taikomas:

- tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;

- tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

- motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena).

30 proc. mažesnis rinkliavų mokestis bus taikomas:

- asmenims, turintiems 0–25 proc. darbingumo lygį;

- asmenims, sulaukusiems 70 m. ir vyresniems.

Asmenys, norintys gauti minėtas lengvatas, turi pateikti seniūnui atitinkamus dokumentus.

Visą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-319 „Dėl 2012 m. kovo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo nr. T3-76 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite tinklapio www.vrsa.lt skiltyje „Teisinė informacija“ → „Teisės aktai“.

 

 

Shadow up