kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Maišiagalos šventė – žavingo miestelio naujoji tradicija

Š.m. liepos 22 diena, sekmadienis, buvo svarbi diena kiekvienam Maišiagalos gyventojui, kuriam rūpi jos istorija ir ateitis: tądien šalia Houvaltų dvaro pirmą kartą buvo surengta Maišiagalos miestelio šventė. Šventė prasidėjo Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kur klebonas Juzef Aškelovič laikė iškilmingas šv. Mišias.


Kartu su Maišiagalos gyventojais šventėje dalyvavo Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski, LR Seimo narys Michal Mackevič, Lenkijos miesto Olštynekas, su kuriuo Maišiagalos seniūnija yra užmezgusi partnerystės ryšius, burmistras Artur Wrochna kartu su delegacija. Į šventę taip pat atvyko Vilniaus rajono savivaldybės administarcijos direktoriaus pavaduotojai Rita Tamašunienė ir Vladislav Kondratovič, buvusių dvaro savininkų anūkė Grażyna Houwalt su šeima.

Visus susirinkusius sveikino ilgametis Maišiagalos seniūnas Stefan Orševski.

 

Meninę šventęs dalį pradėjo Jasios Mackevič vadovaujamas ansamblis „Mejszagolanki”, kuris atliko miesteliui skirtą kūrinį. Vietos ansambliui talkino iš kaimyninių vietovių atvykę ansambliai: „Czerwone Maki” iš Jauniūnų, „Oktawa” iš Karvio (vad. Zbignev Makovski),  „Kapela Suderwiańska”. Scenoje taip pat pasirodė ansamblio „Przyjaźń” šokių grupė, parapijos vaikų choras, ansamblis iš Jauniūnų „Wesołe Babki”, Zbignew Sinkevič, šventėje, be jokios abejonės, negalėjo pritrūkti Violetos Leonovič vadovaujamo Maišiagalos bažnytinio choro.

 

Šventės svečiai galėjo ne tik stebėti šokius, klausytis dainų, bet ir grožėtis jojimo pasirodymais, įsigyti liaudies amatininkų dirbinių, paskanauti įvairių patiekalų, dalyvauti loterijoje.

 

Padėkos raštus įteikė ir dėkingumo žodžius šventės dalyviams ir svečiams tarė seniūnas Stefan Orševski, kuris patikino, kad nuo šiol miestelio šventė bus rengiama kasmet.

 

1387 m. Jogaila pastatė Maišiagaloje bažnyčią, 1772 m. miesteliui buvo suteikta Magdeburgo teisė. Nuo 1802 m. miestelis priklausė Houvaltų giminei. Maišiagalos globėjas yra šv. Antanas, todėl planuojama, kad Maišiagalos šventė bus minima būtent šv. Antano dieną, t.y. birželio 13-ąją. Maišiagalos seniūnija bendradarbiauja su trimis Lenkijos miestais: Olštyneku, Mazovijos Vysokiu ir Krotošynu.

 

Š.m. kovo pradžioje Vilniaus rajono savivaldybės administracijos parengtam projektui ,,Tradicinių amatų centro įkūrimas buvusiame Houvalto dvare Maišiagaloje“ buvo skirtas finansavimas. Parama projektui buvo skirta iš specialiai šio pobūdžio projektams finansuoti nustatyto paramos lėšų rezervo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“. Preliminari projekto vertė - 930 000 Lt, Vilniaus rajono savivaldybės prisidėjimas – apie 90 000 Lt.

 

Pagal projektą numatoma atlikti Houvalto dvaro sodybos pusrūsio remonto darbus, pritaikant jį tradicinių amatų centrui, siekiant kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų centrus. Planuojama, kad amatų centras organizuos seminarus, mokymų kursus, parodas, konferencijas, visuomenės švietimo ir įvairius leidybos projektus, kalendorines šventes - Užgavėnių, Joninių, folkloro renginius. Pastate planuojama įrengti ekspozicinę ir edukacinę salę, „Gyvųjų“ amatų salę (galimybė turistams gyvai stebėti ir pasimokyti amato), amatininkų dirbtuves, amatininkų dirbinių pardavimų salę, paruošti teritoriją po atviru dangumi, skirtą poilsiui ir amatininkų darbų eksponavimui ir prekybai šiltuoju metų laiku.

 

Planuojama, kad įkurtas tradicinių amatų centras skatins amatininkus gauti tautinio paveldo sertifikatus, o turintiems sertifikatus bus sudarytos palankios sąlygos ne tik pristatyti savo gaminius, bet ir jais prekiauti. Šiuo metu dvare veikia kultūros centras, biblioteka, kompiuterių salė, savo buveinę čia turi miestelio bendruomenė.

 

Shadow up