kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos nariai nusprendė taikyti lengvatas už komunalinių atliekų tvarkymą

Liepos 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą ir įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių parengti ir patvirtinti nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo ir pareiškėjų pateiktų duomenų teisingumo kontrolės tvarką bei pagal vietinės rinkliavos mokėtojų pateiktus dokumentus patikrinti ir patikslinti vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis.


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatytas atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio fiziniams ir juridiniams asmenims, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems netinkamu gyventi ar fiziškai sunaikintu turto objektu; nekilnojamojo turto žemės ūkio bei gamybos ir pramonės paskirties objektų dalyse, kuriose vykdant ūkinę veiklą nesusidaro komunalinės atliekos; kai nekilnojamojo turto objektas nenaudojamas.

 

Apraše taip pat numatytas atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto objektą, kuriems 2012 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais mišrių komunalinių atliekų išvežimo paslauga nebuvo teikiama. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatytas tais atvejais, kai komunalinės atliekos nesusidaro arba komunalinių atliekų surinkimo paslauga nebuvo teikiama. 

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatytos lengvatos senatvės pensinio amžiaus asmenims bei asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo.

 

Nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, bei asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo, ir gyvenantiems vieniems arba su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus asmenimis, ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, numatytas 50 proc. atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio, kuris negali būti mažesnis nei 7 Lt.

 

Vietinės rinkliavos vieno būsto 5 Lt mokestis numatytas nedirbančiam vienam senatvės pensinio amžiaus asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, bei fiziniams ar juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektus, prie kurių neužtikrintas privažiavimas ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti 1 km ir didesniu atstumu.

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamojo turto objektus, kurie naudojami ne pagal vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje nurodytą jų naudojimo paskirtį, apmokestinti pagal faktišką jų naudojimą.

 

Numatyta laikinai išbraukti iš vietinės rinkliavos mokėtojų registro gyvenamosios paskirties pastatus, kurių savininkai yra mirę ir nėra paveldėtojų bei objektu nesinaudojama. Numatytas 50 proc. atleidimas nuo rinkliavos mokesčio švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, kurios nevykdo ugdomosios veiklos liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Gyventojų patogumui numatyta prašymus ir reikiamus dokumentus lengvatai gauti priimti seniūnijose pagal objekto buvimo vietą.

Shadow up