kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Finansinę paramą gavo smulkūs ir vidutiniai Vilniaus rajono verslininkai

Š.m. liepos 17 d. įvyko Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo posėdis, kuriame nutarta finansuoti visas smulkių ir vidutinių Vilniaus rajone veikiančių ūkio subjektų pateiktas paraiškas. Paraiškos teiktos prašant kompensuoti įmonių steigimo išlaidas, interneto svetainių kūrimo išlaidas, informacinių ir reklaminių leidinių leidybos ir gamybos išlaidas.

 


 

Naująją – supaprastintą - Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo aprašo redakciją Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino š.m. balandžio 27 d.

Paraiškas gauti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, t.y. labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Paramos gali siekti ir verslininkai – fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą), ūkininkai, viešosios įstaigos ir asocijuotos verslo struktūros, veikiančios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką, rasite nurodytame apraše. Iškilus klausimams, galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistę Eliną Dovgerd, kontaktinis tel. (8 5) 275 24 63, mob. 861623906.

Daugiau informacijos, aprašą ir paraiškos formą rasite adresu /lit/Informacija-verslininkams/785.

Shadow up