kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Už savavališką medžių genėjimą ir kirtimą gresia baudos

Atėjus vasarai visi puoselėjame savo aplinką, ją prižiūrime bei tvarkome. Aplinkos tvarkymo darbai dažnai susiję ir su krūmų bei medžių genėjimu ir pjovimu. Verta žinoti, kad šiems veiksmams atlikti yra reikalingi leidimai.


Primename, kad prieš pradedant želdinių tvarkymo darbus būtina įsitikinti ar reikalingas leidimas ir esant būtinybei kreiptis į Savivaldybę. Leidimas medžių nukirsdinimui reikalingas tuomet, jei medis yra saugotinas, jei ne – jį galima tvarkyti nepadarant žalos kaimynų žemės sklypams ir nepažeidžiant jų interesų. Nusprendus sutvarkyti norimus medžius kviečiame kreiptis į atitinkamą seniūniją, kurios specialistai nurodys, ar šių želdinių tvarkymui yra reikalingas leidimas. Seniūnijų kontaktus galite rasti www.vrsa.lt puslapyje, skiltyje „Seniūnijos“.

Jei medžiai yra saugotini, norint medį genėti ar nukirsti, reikia kreiptis į savivaldybę. Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje „Pirmame langelyje“ (Rinktinės g. 50, interesantų aptarnavimas Savivaldybės 1 aukšte) pateikia prašymą, žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija), žemės sklypo planą (kopija), patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį planą, įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo bei jeigu žemės sklypas nepadalintas ir yra bendrasavininkai, jų raštišką sutikimą.

Daugiau apie Vilniaus rajono savivaldybės leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą galite sužinoti čia.

Saugotinų medžių kriterijus nusako 2008 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ bei Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės.

Vilniaus rajono savivaldybė įspėja, kad nupjovus medį savavališkai – gali tekti mokėti baudą.

Shadow up