kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti kaimo vietovėse

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. kviečiame teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams, įskaitant paslaugas žemės ūkiui, plėtoti kaimo vietovėse.


LR Žemės ūkio ministerija informuoja apie skelbiamą kvietimą teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Šiam paraiškų priėmimui skiriama 7 mln. eurų. Didžiausia galima paramos suma pagal priemonę – 200 tūkts. eurų vienam projektui įgyvendinti. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus ir labai mažas įmones.

Daugiau informcijos galite rasti: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/6-priemone-ukio-ir-verslo-pletra, 6.4. Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“.“ 

Shadow up