kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV)

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Miškinių karjeras“  (įmonės kodas 302290719); adresasPaplaujos g. 7, LT-11342 Vilnius (Koresp. adr.: Žūkų k., Trakų r. LT-21144), tel.: 8 (612) 11 734,  el. p.: info@miskiniukarjeras.lt, direktorius Artūras Bielskis.           


SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies  naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 

SPAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Miškinių karjeras“, adresuŽūkų k., Trakų r. LT-21144, tel.: 8 (612) 11 734, el. p.: info@miskiniukarjeras.lt ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui  - B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

            

Shadow up