kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo šiol dar daugiau dėmesio Vilniaus rajono verslininkams

Dar šių metų rugsėjo pradžioje vykusio Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų susitikimo metu aptarti klausimai sparčiai juda į priekį.


Rugsėjo 6-ą dieną Vilniaus rajono savivaldybėje lankėsi bei su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdoma veikla, verslo ir investicijų plėtra bei bendradarbiavimo galimybėmis Savivaldybės vadovybę supažindino Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Algimantas Danilevičius ir projektų vadovė Rita Bacevičienė. Susitikimo metu buvo įvertinta būsimo abipusio bendradarbiavimo nauda bei nuspręsta jau artimiausio Tarybos posėdžio metu pristatyti bendradarbiavimo planą.

Sutarties projekte numatyta bendrų konferencijų, verslo forumų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų ir kitų panašaus pobūdžio renginių metu skleisti informaciją apie Vilniaus rajono įmonių eksporto galimybes ir investicinius pranašumus, skatinti tarpvalstybinius verslininkų vizitus keičiantis gerąja patirtimi, bendradarbiauti profesinio rengimo ir tęstinio mokymo srityje. Tikimasi, kad šiš bendradarbiavimas atneš naudos sprendžiant ir nagrinėjant pasiūlymus Vilniaus rajono infrastruktūros plėtojimo bei užimtumo gerinimo srityje.„Pasakyta – padaryta“. Šiandien vykusios tarybos metu Tarybos nariams bei visuomenei buvo pristatytas bendradarbiavimo tarp Vilniaus rajono savivaldybės ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų sutarties projektas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti Vilniaus rajono pramonę, smulkųjį ir vidutinį verslą bei amatus, įmonių produkcijos bei paslaugų eksportą, siekti sudaryti palankias sąlygas įmonių tarpusavio bendradarbiavimui ir investicijų pritraukimui bei padėti spręsti aktualias verslininkams problemas. Pristatyti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklą į tarybos posėdį atvyko projektų vadovė Rita Bacevičienė.

Primename, kad Vilniaus rajono savivaldybė turi įkūrusi Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą, kurio pagrindinė užduotis yra rūpintis gyventojų verslumo lygiu bei teikti informaciją ir pagalbą sprendžiant iškilusias problemas. Nors pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus savivaldybės turi ribotas galimybes tiesiogiai remti verslą, vis dėl to Vilniaus rajono savivaldybei 2015 metais pavyko iš dalies kompensuoti išlaidas 13 verslininkų, ūkininkų ir fizinių asmenų, kurie įstatymu nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla Vilniaus rajono teritorijoje.

Esame įsitikinę, jog ši partnerystė bus abipusiai naudinga bei Vilniaus rajono verslininkams sukurs išskirtinę aplinką ir atneš papildomas pajamas ir naujas galimybes.


Shadow up