kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Taryba patvirtino biudžeto pakeitimus

Rugsėjo 30 dieną Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimams.


Taryba pritarė Vilniaus rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamas ir asignavimus didinti 368,5 tūkst. eurų.

365,1 tūkst. eurų Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas didėja dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) padidinimo nuo 350 iki 380 eurų. Vyriausybei pritarus minimalųjį darbo užmokestį nustatančio nutarimo projektui nuo 2016 m. liepos 1 d. padidinta MMA mokama kai kuriems savivaldybės administracijos bei įstaigų darbuotojams.  Projektui ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ administruoti skirta 3,4 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

Siekiant racionaliai ir tikslingai panaudoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2016 metų netekusius paskirties asignavimus, t. y. likusią pinigų sumą, kurią būtų galima panaudoti kitiems darbams atlikti, Savivaldybės taryba nutarė 61,4 tūkst. eurų perskirstyti šiems investiciniams projektams vykdyti: ,,Skaidiškių sporto komplekso statybos ir viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ ir ,,Rudaminoje bendrabučio rekonstravimas į kultūros ir mokslo paskirties pastatą – menų inkubatorių“.

Vilniaus rajono savivaldybei šiemet sėkmingai pavyksta vykdyti biudžeto pajamų planą. Jau per 2016 metų I-ąjį pusmetį Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,7 proc. Didesnę įplaukų į Savivaldybės biudžetą dalį sudaro gyventojų pajamų bei nekilnojamojo turto mokesčiai.

Savivaldybės biudžeto išlaidų planas šiuo metu įvykdytas 73 proc. Pagrindinė priežastis – pradėti, bet dar nebaigti darbai, kuriuos pabaigti planuojama metų bėgyje.

Vilniaus rajono savivaldybė pasižymi racionaliu biudžeto planavimu. 2015 metų lapkritį Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame buvo vertinama Lietuvos savivaldybių veikla. Vilniaus rajono savivaldybė užėmė 20 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, per metus pakilusi per 19 pozicijų. Tarp geriausiai įvertintų veiklos sričių buvo ir mokesčių sritis. Mažiausi mokesčiai verslo liudijimams, žemas vidutinis žemės mokesčio tarifas, maža biudžeto skola bei didelės dalies viešųjų pirkimų vykdymas atvirais būdais lėmė geresnį rajono įvertinimą.

Shadow up