kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame siūlyti kandidatus 2017 metų atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanojimui

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija, kaip ir kasmet, kviečia savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir kitus juridinius asmenius teikti kandidatūras dėl Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.


Kandidatūras galima teikti 4 nominacijose:

  • už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą;
  • už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų saviraiškos skatinimą ir rėmimą:
  • už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje;
  • už visuomeniškai aktualios publicistikos, ugdančios tautiškumą ir dvasines vertybes.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“ nuo 2012 metų įteikiamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Teikti kandidatus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai galima iki 2016 metų gruodžio 15 dienos, pateikiant Komisijai:

  • užpildytą kandidato apdovanoti medaliu anketą;
  • kandidato gyvenimo aprašymą;
  • išsamų veiklos, už kurią kandidatą siūloma apdovanoti medaliu, aprašymą;
  • ne mažiau kaip dvi rekomendacijas dėl kandidato apdovanojimo medaliu;
  • kitą informaciją, pagrindžiančią siūlymą apdovanoti kandidatą medaliu.

Kandidato dėl apdovanojimo medaliu dokumentus galima pateikti adresu:
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai, Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika arba el. paštu priim@lrs.lt, faksu (8 5) 239 6289.

Išsamesnė informacija – Seimo interneto svetainėje adresu http://bite.lrs.lt arba telefonu: (8 5) 239 6561, (8 5) 239 6855.

Shadow up