kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyko Vilniaus rajono savivaldybės posėdis

Šiandien, lapkričio 4 d., sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje, dalyvaujant 24 nariams bei Vyriausybės atstovei, priimti 38 aktualūs rajonui sprendimai.


Tarybos nariai pritarė pateiktiems sprendimų projektams biudžeto vykdymo, švietimo, socialinių paslaugų, verslo temomis, kaip ir įprastai, netrūko gatvių pavadinimų suteikimo ir detaliųjų planų patvirtinimo nutarimų. Savivaldybės merės Marijos Rekst teikimu pakeista 2015-2019 m. kadencijos Tarybos kolegijos, Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos sudėtis: buvusio Tarybos nario Česlavo Olševskio pareigas užims vicemeras Robert Komarovski, kuris taip pat deleguotas į Regiono plėtros tarybą bei kitas darbo grupes.

Daugiau apie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus bei kitas naujienas ir aktualijas kviečiame skaityti internetinėje svetainėje www.vrsa.lt. Primename, kad visuomenė turi galimybę stebėti tiesioginę Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus, kuriuos galima rasti čia.

 

Eil. Nr.

Priimtų sprendimų sąrašas

1. 

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto lėšų, skirtų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, patikslinimo

2.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto padidinimo

 3.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų perskirstymo

 4.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto mokinio krepšelio asignavimų paskirstymo

 5.

Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn inžinerinius tinklus

 6.

Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

 7.

Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

 8.

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

 9.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimo Nr. T3-311,,Dėl turto perdavimo ir įstatinio kapitalo didinimo UAB „Nemenčinės komunalininkas“

pakeitimo

 10.

Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikimo socialinės rizikos ir krizę išgyvenančioms šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo

 11.

Dėl socialinės globos kainos nustatymo bendruomeniniuose vaikų globos namuose prie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro

 12.

Dėl bendruomeninių vaikų globos namų prie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės bei ūkinių išlaidų finansinių normatyvų nustatymo

 13.

Dėl Dagiliškių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k.; Kalvio 1-osios g., Kalvio 2-osios g., Kalvio 3-iosios g., Kalvio 4-osios g., Kalvio 5-osios g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k.; Kalvio g. pavadinimo pakeitimo į Kalvių g. bei gatvės trasos geografinių charakteristikų keitimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k.

 14.

Dėl Klumpaičių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k.; Drugelių g. pavadinimo suteikimo ir Saulėtosios g. trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k.

 15.

Dėl Parčevskių g., Švenčionių g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Vilkaraisčio k.

 16.

Dėl Mėlynių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k.

 17.

Dėl Dobromislės g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k.; Jūrotiškių g. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k.; Jūrotiškių g. trasos sutrumpinimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k.

 18.

Dėl Pilupėnų g. pavadinimo suteikimo Vilnius r. sav., Zujūnų sen., Geležių k.; Vienkiemių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k.; Baltiešos g. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k.; Mikalojaus Koperniko g. trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k.

 19.

Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Paukščių tako g., Raudondvario k., Liepų al., kaip visuomenės poreikiams skirtų teritorijų, suformavimo

 20.

Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mtsl., Galgių k., Naujakiemio k., kaip visuomenės poreikiams skirtų teritorijų, suformavimo

 21.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4174/0100:666), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., detaliojo plano patvirtinimo

 22.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:939), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano patvirtinimo

 23.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:54), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano patvirtinimo

 24.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:4), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano patvirtinimo

 25.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0200:458), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., detaliojo plano patvirtinimo

 26.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0200:18), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pūstalaukio k., detaliojo plano patvirtinimo

 27.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:298), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano patvirtinimo

 28.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:358), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Platiniškių g. 43,detaliojo plano patvirtinimo

 29.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-05-29 sprendimo Nr. T3-251 ,, Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo

 30.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-11-20 sprendimo Nr. T3-442 ,,Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo

 31.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T3-142 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo

 32.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr.T3-144 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

 33.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimo Nr. T3-271 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

 34.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T3-147 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo

 35.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T3-148 ,,Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą“ pakeitimo

 36.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-170 „Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti savivaldybei UAB „VAATC“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose“ 1 ir 3 p. pakeitimo

 37.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-173 „Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti savivaldybei UAB „Vilniaus vandenys“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose“ 1 ir 3 p. pakeitimo

 38.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-176 „Dėl UAB ,,Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ stebėtojų tarybų narių išrinkimo“ pakeitimo


Shadow up