kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Verslo liudijimams – nauji mokesčio dydžiai ir lengvatos

Nuo 2017 metų Vilniaus rajone keisis pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, taikomos įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai.


Lapkričio 4-ą dieną Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino naujus fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, ir numatė šio mokesčio lengvatas. Lietuvos įstatyminė bazė numato, kad verslo liudijimo fiksuoto pajamų dydžio suma nustatoma atsižvelgiant į minimalios mėnesinės algos dydį, todėl nuo 2016 m. liepos 1 d. padidėjus minimaliai mėnesinei algai iki 380 eurų, 99 eurais padidėjo ir fiksuotas pajamų dydis. Nuo 2017 m. sausio 1 d. fiksuotas pajamų dydis visoje Lietuvoje neturi būti mažesnis nei 684 eurai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos š. m. spalio 10 d. duomenimis Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 5 vietą (2015 m. – 6 vietą, 2014 m. – 7), pagal mokėtiną sumą – 1 vietą tarp Lietuvos rajonų savivaldybių. 2016 metais įsigytų verslo liudijimų Vilniaus rajone padaugėjo apie 20 proc. palyginus su 2015 m., o tai reiškia, jog biudžetas papildytas virš 28,8 tūkst. eurų.

Vilniaus rajono savivaldybė kasmet įvairiomis formomis sudaro sąlygas Vilniaus rajono teritorijoje pradėti bei plėtoti savo verslą, skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Apie tai byloja ir pastaraisiais metais didėjantis žmonių, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus skaičius. 2010 metais individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdė 1 306 asmenys, tuo tarpu 2016 metais suinteresuotų užsiimti verslu Vilniaus rajone padaugėjo iki 3 517. Tikimasi, kad 2017 m. ir toliau išsilaikys augimo tendencija.

Patvirtinti nedideli fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai sudarys palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, padidės gyventojų užimtumas bei verslu užsiimančių asmenų skaičius.

Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, sąrašą rasite čia.

Susipažinti su lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašu galite čia.

Shadow up