kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo 2017 metų – civilinės būklės aktų registravimo pakeitimai

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigalios Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, kuris neabejotinai turėtų supaprastinti gimimo, mirties, santuokos ir kitų civilinės būklės aktų registravimo procesą.


Jau nuo naujųjų metų asmenys, norintys įregistruoti tam tikrą civilinės būklės aktą, pavyzdžiui vaiko gimimą, santuoką ar gauti kitą civilinės metrikacijos įstaigos teikiamą paslaugą, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos deklaravimo galės kreitpis į bet kurios pasirinktos savivaldybės civilinės metrikacijos skyrių.

Gyventojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad įsigaliojus įstatymui bus atsisakyta gimimo, santuokos, ištuokos, mirties ir vardo, pavardės pakeitimo liudijimų. Vietoj civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų, asmeniui pageidaujant bus išduodamas teisingumo ministro patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas.

Taip pat nuo artėjančių metų pradžios seniūnijos nevykdys mirties registravimo funkcijos. Civilinės metrikacijos įstaigos, gavusios per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą asmens sveiktos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą, asmens mirtį registruos savo iniciatyva ar asmens prašymu. Taigi pareiškėjas neprivalės kreiptis į civilinės metrikacijos skyrių tam, kad užregistruoti asmens mirtį. Nuo šiol mirusių asmenų laidojimas bus organizuojamas remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu. Tai reiškia, jog nuo 2017 metų sausio 1 dienos leidimai laidoti turės būti išduodami remiantis ne mirties liudijimu, kaip tai vyko iki šiol, o medicininiu mirties liudijimu. Kapinių prižiūrėtojai, taip pat turės kaupti ne mirties liudijimo, o medicininio mirties liudijimo duomenis. Laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos bei kompensacijos mirus asmeniui, jeigu mirties aktas nebus įregistruotas Gyventojų registre, taip pat galės būti išmokomos remiantis medicininiu mirties liudijimu.

Nuo šiol institucijos, kurioms yra reikalinga informacija apie asmens civilinę būklę atitinkamai paslaugai suteikti, nereikalaus iš asmenų pateikti civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimą ar civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kadangi visa reikiama informacija bus gaunama iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

Tiesa, šia patogia sistema galės pasinaudoti tik tie asmenys, kurių duomenys jau yra pateikti Gyventojų registrui. Norint sužinoti kokių duomenų trūksta, kviečiame gyventojus nemokamai pasitikrinti Elektroninių valdžios vartų portale. Nesant galimybei pasitikrinti duomenų elektroninėje sistemoje, tą galima bus padaryti asmeniškai besikreipiant į civilinės metrikacijos įstaigą. Kitu atveju, jei duomenų apie asmenį ir jo civilinę būklę Gyventojų registre truktų, Savivaldybės ir kitos įstaigos pasilieka teisę prašyti pateikti civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimus, išduotus iki 2017 m. sausio 1 d., jie turės įrodomąją galią.

Naująjį Civilinės būklės aktų registravimo įstatymą rasite čia.

Kilus klausimams kreipkitės tel. (8 5) 2 750502 arba atvykite į Savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių.

Shadow up