kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybės atstovų vizitas Baltarusijoje

Š. m. gruodžio 16 dieną su darbo vizitu Ašmenos rajone (Baltarusija) lankėsi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Gražina Golubovska, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ana Matveiko ir vyr. specialistė Agnė Semionova. Rajonai planuoja įgyvendinti bendrą projektą socialinių paslaugų organizavimo srityje.


Susitikimo metu apžvelgti dokumentai ir pasirašyta partnerystės deklaracija, pagal kurią Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Ašmenos rajono vykdomasis komitetas, kaip partneriai, numato bendradarbiauti vykdant bendrą projektą pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1 tikslą „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“. Baltarusijos partneriai svečiams aprodė teritoriją, kurioje bus vykdomos veiklos ir  įgyvendinamos numatytos idėjos.

Projekto įgyvendinimo metu Vilniaus rajone planuojama sutvarkyti Skaidiškių ir Medininkų gyvenviečių rekreacines teritorijas, pritaikant jas visuomenės ir kultūros poreikiams bei gerinant socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms.

Vilniaus rajono savivaldybė gruodžio 20 d. pateikė Jungtiniam techniniam sekretoriatui paraišką bendram projektui.

Shadow up