kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nustatytas statybos darbų laikas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

Įsigaliojus Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų pataisoms bei Vyriausybės nutarimui dėl triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, buvo sugriežtinti reikalavimai dirbantiesiems gyvenamojoje aplinkoje. Atsižvelgiant į tai bei siekiant gyventojus geriau apsaugoti nuo statybos darbų triukšmo, nuo š. m. gegužės 17 d. įsigaliojo naujas statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko Vilniaus rajone reglamentavimas.


Darbo dienomis gyvenamosiose patalpose ir teritorijose statybos darbus galima atlikti nuo 7 val. iki 22 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 9 val. iki 20 val.

Tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, gyvenamosiose patalpose ar teritorijoje vykdantys statybos darbus, juos turi organizuoti nepažeidžiant šių darbų pradžios ir pabaigos laiko bei nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Triukšmo šaltinio valdytojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamose vietovėse privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu informuoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, pateikiant nustatytos formos pranešimą.

Pranešime privaloma nurodyti:

  1. Juridinio asmens pavadinimą arba asmens vardą ir pavardę
  2. Buveinės arba gyvenamosios vietos adresą
  3. Kontaktinius duomenis
  4. Planuojamų darbų datą ir pobūdį
  5. Gyvenamąją vietą, kurioje planuojami vykdyti darbai
  6. Planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą
  7. Statybų metu įgyvendinamas triukšmo mažinimo priemones
  8. Galimą naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamą poveikį aplinkai

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Administracinių nusižengimų kodekso 48 str. 1 ir 2 d. už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, reikalavimų pažeidimą numato nuo 50 iki 300 eurų baudą, už pakartotinį nusižengimą – nuo 280 iki 600 eurų.

 

Nuorodos:

 

Shadow up