kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Birželio 9 d. pajudės tradicinė Vilniaus rajono piligriminė kelionė pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą

Š. m. birželio 9-11 d. įvyks tradicinė, jau V-oji Vilniaus rajono piligriminė kelionė pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą. Šiųmetės kelionės dalyvius lydės šūkis – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8,32). Žygiu siekiama puoselėti ir propaguoti krikščioniškąsias vertybes.


Daugiau nei 60 km žygis tęsis 3 dienas. Piligrimų kelias prasidės birželio 9 d. (penktadienį) 9.00 val. šv. Mišiomis Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Pirmąją dieną piligrimai nužygiuos iki Rudaminos, kur jų lauks susitikimas su Angelų seserų kongregacijos seserimis, Švenčiausiojo Sakramento adoracija Rudaminos bažnyčioje. Kitomis kelionės dienomis dalyvių lauks įvairūs evangelizaciniai bei kultūriniai renginiai. Birželio 11 d. (sekmadienį) piligriminė kelionė baigsis Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis, kurios prasidės 11.00 val.

Pirmasis Vilniaus rajono piligriminis žygis įvyko 2013 metais. Vienas pagrindinių tikslų buvo atiduoti pagarbą Vilniaus krašto patriarchui, šviesaus atminimo kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Nuo tada ši maldinga eisena tapo tradicija ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. Šiandien piligriminės kelionės idėja kviečia jaunimą, vaikus ir visus norinčius susilieti bendros maldos dvasioje, suteikiant prasmę savo pastangoms, gilinant tikėjimą, pilietinį ir patriotinį sąmoningumą.

Kviečiame visus prisijungti prie šios maldingos eisenos dalyvių. 

Shadow up