kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono, Paberžės ir Anavilio gyventojams jau sudarytos sąlygos jungtis prie naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

Geriamojo vandens kokybė ir patikimas jo tiekimas Vilniaus rajono gyventojams, tinkamas buitinių nuotekų surinkimas ir valymas yra svarbūs veiksniai, keliantys rajono ir atskirų gyvenviečių gerovės lygį bei gyventojų higienos sąlygas ir sprendžiantys bendras aplinkosaugines problemas.


Siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilniaus rajone (Paberžės ir Anavilio gyvenvietėse), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ kartu su partneriu – Vilniaus rajono savivaldybės administracija dar 2014 m. inicijavo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0006.

Įgyvendinant projektą, 2014 m. rugsėjo 4 d. tarp projekto vykdytojo – UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir rangovo UAB „Kamesta“ buvo pasirašyta rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“. Pagal šią rangos sutartį buvo atlikti tokie darbai Paberžėje ir Anavilyje: nutiesti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai (31,33 km, iš kurių vandens tiekimo tinklai sudaro 14,43 km įskaitant įvadus ir nuotekų surinkimo tinklai – 16,90 km įskaitant išvadus iki sklypų ribos) Kumetyno, Bitininkų, Saulės, Tuopų, Kaštonų, Žiedo, Aušros, Pakalnės, Sodų, Naujosios, Mokyklos, Tolimojoje, Vilniaus, Lauko, Tulpių, Klevų, Gėlių, Bažnyčios, Smėlio, Darbininkų, Vilties ir Lygialaukio gatvėse; pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai ir nuotekų valymo įrenginiai Paberžėje.

Darbai yra baigti vykdyti ir artimiausiu metu nauja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra bus pradėta eksploatuoti.

Pagal projektą numatyta ir jau šiuo metu yra sudaryta galimybė prisijungti prie naujai nutiestų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų apie 565 būstams (apie 1 527 gyventojams). Taip pat nuo šiol visiems esamiems ir naujai prisijungiantiems gyventojams (apie 1 677 gyventojams) bus tiekiamas geresnės kokybės geriamasis vanduo iš naujai pastatytų Paberžės vandens gerinimo įrenginių, o nuotekos bus tvarkomos (apie 1 527 gyventojams) naujai pastatytais nuotekų valymo įrenginiais. 

Kviečiame Paberžės ir Anavilio gyventojus naudotis šio projekto rezultatais, prisijungiant prie naujai nutiestų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų.

 

Informacija gyventojams

Siekiant gyventojams suteikti aktualią informaciją, projekto vykdytojas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ kviečia Paberžės bei Anavilio gyventojus į susitikimus. Susitikimų metu bus pristatomas projektas ir prisijungimo prie projekto metu išplėtotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sąlygos. Projekto vykdytojo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovai, rangovų UAB „Kamesta“, inžinierių ir administratorių UAB „Sweco Lietuva“ bei UAB „Ademo grupė“ atstovai pasistengs išsamiai atsakyti į gyventojams kylančius klausimus, susijusius su įgyvendintu projektu, atliktais tinklų plėtros darbais bei prisijungimo prie naujų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybėmis ir sąlygomis.  

Paberžės gyventojai laukiami:
liepos 27 d. (ketvirtadienį) 17 val.
Paberžės seniūnijos salėje, Vilniaus g. 29, Paberžės k., Vilniaus r.

Anavilio gyventojai laukiami:
liepos 27 d. (ketvirtadienį) 18 val.
Paberžės seniūnijos salėje, Vilniaus g. 29, Paberžės k., Vilniaus r.

Gyventojai kviečiami pasinaudoti puikia proga atvykus į susitikimus gauti jiems aktualios informacijos!

 

Bendra informacija apie projektą

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos Sanglaudos fondo 2014–2020 m. finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3 880 690,69 Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos 3 672 228,20 Eur ir 208 462,49 Eur Vilniaus rajono savivaldybės lėšos.

Projekto metu išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra užtikrina Paberžės ir Anavilio gyventojams kokybiškų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

Detalesnę informaciją Jums gali suteikti UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas Josif Taraškevič (tel. 85 238 1156 arba el. paštu: juzef@nemenkom.lt).

Shadow up