kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybės sprendimai – mažiausiųjų labui

Šiandieninio Tarybos posėdžio metu buvo patikslintas Viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas, sukėlęs nemažai diskusijų dėl į jį įtraukto Didžiosios Riešės k. esančio nenaudojamo buvusios mokyklos pastato. Objektas yra pripažintas netinkamu naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo.


Buvusios mokyklos objektas dar 2004 m. vasario mėn. Tarybos sprendimu buvo įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą, kuris tų pačių metų birželį buvo patvirtintas Vyriausybės nutarimu.

Nustojus veikti Privatizavimo fondui ir šią funkciją perdavus savivaldybėms, Vilniaus r. savivaldybės taryba 2015 m. kovo mėn. patvirtino Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, kuris turėtų būti parduodamas viešame aukcione. Tarp iki tol neparduotų objektų buvo ir senosios mokyklos pastatas su priklausiniais.

Užsidelsus sklypo formavimo darbams, tik 2016 m. sausį buvusios mokyklos sklypas su priklausiniais buvo perduotas VĮ Turto bankui, kas leido toliau tęsti privatizavimo procedūras. Tačiau paaiškėjo, kad dėl gamtinių reiškinių šiame sklype išnyko pagalbiniai pastatai (lauko tualetai, malkinė), todėl iškilo būtinybė koreguoti viešame aukcione parduodamo Vilniaus r. savivaldybės Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Atsižvelgiant į Riešės seniūnijos gyventojų prašymą, LLRA-KŠS frakcijos iniciatyva nutarta išbraukti iš sprendimo punktą dėl nenaudojamo mokyklos pastato Didžiosios Riešės k. pardavimo. Artimiausiu metu bus svarstomos techninės galimybės ir įvertintos visos aplinkybės dėl pastato rekonstrukcijos šiame 0,20 ha žemės sklype. Savivaldybei rūpi, kad vaikams skirtas objektas atitiktų visus reikalavimus, būtų saugia mažųjų gyventojų buveine. Todėl bus ieškomi ir kiti būdai, kaip padėti bendruomenei bei sumažinti eilėse į darželius laukiančiųjų vaikų skaičių.

Šiais metais ypatingas dėmesys skirtas Riešės ir Didžiosios Riešės gyventojams. Link pabaigos artėja Vilniaus r. Riešės darželio renovacijos bei priestato statybos darbai, kur įsikurs dvi šviesios ir erdvios grupės bei naujoviška virtuvė. Moderniai tiek viduje, tiek išorėje sutvarkyta įstaigos aplinka bus itin jauki ir šiuolaikiška. Džiugu, kad jau nuo rudens naujomis patalpomis praplėstas Riešės darželis atidarys savo duris ir papildomai priims dar 40 mažųjų Riešės seniūnijos gyventojų. Taip pat yra svarstomos galimybės steigti darželius kartu su privačiais investuotojais.

Švietimas – prioritetinė Vilniaus rajono savivaldybės sritis, dėl to didžioji biudžeto dalis skiriama būtent švietimui. Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į Vilniaus rajone įsikūrusių jaunų šeimų poreikius, savivaldybės teritorijoje per pastaruosius dešimt metų pastatyti septyni nauji darželiai bei jų priestatai (Avižienių, Lavoriškių, Mickūnų, Rudaminos lopšeliai-darželiai, Nemenčinės, Riešės vaikų darželiai, Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos priestatas ikimokyklinio ugdymo grupėms). Iš viso Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudarytos tinkamos sąlygos ugdyti 1 580 vaikų. Bendrojo ugdymo mokyklose steigiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose 2016-2017 m. m. buvo ugdomi 954 vaikai. Iš viso Vilniaus rajono švietimo įstaigose praeitais mokslo metais buvo ugdoma virš 2,5 tūkst. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.

Savivaldybė kasmet skiria vis daugiau lėšų švietimo įstaigų modernizavimui bei ugdymo aplinkos gražinimui. Iš 18 ikimokyklinio ugdymo įstaigų jau renovuota 78 proc. įstaigų. Likusios švietimo įstaigos planuojamos renovuoti artimiausiais metais. Lyginant su kitomis žiedinėmis savivaldybėmis, tik vienoje Vilniaus rajono savivaldybėje pastatyta tiek daug naujų ir šiuolaikiškų švietimo įstaigų. Modernizuotų pastatų estetinė išvaizda pritraukia ne tik Vilniaus rajono tėvų dėmesį, tačiau ir jaunų šeimų, kurios iš visos Lietuvos persikelia gyventi būtent į Vilniaus rajoną. Be to, švietimo įstaigos Vilniaus rajone yra labai patrauklios ne tik savo aplinka, bet ir perpus mažesniu nei kitose savivaldybėse mokesčiu.

Shadow up