kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdžio aktualijos

Rugpjūčio 25 dieną sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 24 aktualūs klausimai. Dauguma jų – dėl investicinių projektų įgyvendinimo, turto perdavimo, pavadinimų suteikimo gatvėms bei detaliųjų planų patvirtinimo.


Pirmu klausimu Taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų pusmečio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinį. Biudžeto planavimo skyriaus parengtas sprendimo projektas išsamiai supažindina su pirmojo pusmečio biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymu. Per pusmetį Savivaldybė pasiekė gerų finansinio pelno rezultatų – pajamų į Savivaldybės biudžetą surinkimo planas įvykdytas 106,2 proc., gauta 37989,7 tūkst. eurų. Didžiausią pajamų dalį sudaro mokesčiai. Tuo tarpu išlaidų įvykdymas siekia 66,5 proc. ir sudaro 29645,6 tūkst. eurų. Didžiausia biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai – 51,8 proc.

Tarybos sprendimu patikslintas klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse 2017-2018 mokslo metams.

Pritarta siūlymui pakeisti mokamų paslaugų – edukacinių užsiėmimų, teikiamų Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniuose kultūros centruose ir jų skyriuose, kainas. Nuo šiol vienam dalyviui 1 užsiėmimo (2 akad. val.) su moliu kaina sieks 4 eurus, užsiėmimas gitaros studijoje (1 val.) kainuos 1,50 eurų, dailės studijoje (1 val.) – 2 eurus, kūrybinės šventės keramikos studijoje grupei iki 10 asmenų (iki 3 akad. val.) – 60 eurų. Naujos kainos suteiks galimybę ne tik sukaupti daugiau lėšų materialinei-techninei bazei stiprinti, bet ir padės išplėsti veiklos kryptis, tenkinant rajono gyventojų poreikius ir gerinant jų aptarnavimo kokybę.


Shadow up