kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje patvirtintos 9 mėnesių biudžeto įvykdymo ataskaitos, iš užimamų pareigų atleista Seimo nare išrinkta Rita Tamašunienė

Š.m. lapkričio 13 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje nutarta patvirtinti Vilniaus r. savivaldybės 2012 m. 9 mėnesių biudžeto įvykdymo ataskaitas. Pajamų planas įvykdytas 97,8 proc.: gauta 137679,8 tūkst. Lt pajamų, iš jų: 55025,5 tūkst. Lt iš mokesčių, 75555,8 tūkst. Lt iš dotacijų. 2032,6 tūkst. Lt suma – kitos pajamos, 260,8 tūkst. Lt – pajamos iš valstybinės žemės realizavimo. 58 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų gauta iš kitų savivaldybių. Likutis metų pradžioje siekia 4747,1 tūkst. Lt.


Išlaidų planas įvykdytas 86,6 proc. (130428,0 tūkst. Lt). Daugiausiai lėšų buvo panaudota švietimo kokybės ir prieinamumo didinimui – 50,7 proc., socialinės atskirties mažinimui - 21,8 proc., savivaldybės valdymui - 9,7 proc., saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimui – 8,0 proc., ekonominio konkurencingumo programai – 5,9 proc., kultūros, sporto ir turizmo vystymo programai – 2,6 proc., susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimui - 1,1 proc., viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai – 0,2 proc.

Tarybos nariai patvirtino Mickūnų ir Maišiagalos krypčių maršrutų numerius ir atstumus, dienos reisų kvotas ir bendrą ridą. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2012 m. lapkričio mėn. organizuoja konkursą vežėjų parinkimui keleiviams vežti vietiniais priemiestiniais nurodytų krypčių maršrutais. Iš naujo patvirtinti minėtų krypčių maršrutai ir reisų kvotos padės konkurso dalyviams įvertinti savo transporto ūkio galimybes, o konkursų nugalėtojams gerai pasiruošti maršrutų aptarnavimui.

Posėdyje buvo patvirtintas fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, sąrašas ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas.

Š. m. spalio 11 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 7-ąją vietą, pagal mokėtiną sumą - 2 vietą tarp rajoninių savivaldybių.

Daugiausia verslo liudijimų buvo įsigyta paslaugų – 1 399, arba 64,48 proc. (2011 m. -  1688), prekybos – 658, arba 30,32 proc. (2011 m. - 985) bei gamybos – 113, arba 5,2  proc. (2011 m. įsigijo
verslo liudijimų - 282) srityse.


Paslaugų srityje 2012 m. III ketv. daugiausia verslo liudijimų išduota su statybos darbais susijusių verslo liudijimų - 495, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklai - 133 liudijimai, variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto - 131 liudijimas. Gamybos sektoriuje daugiausia verslo liudijimų buvo išimta baldų gamybai - 38 liudijimai, taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamybai - 31 liudijimas.

Lengvatinių verslo liudijimų dalis nuo bendro įsigytų verslo liudijimų skaičiaus 2012 m., palyginti su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, sumažėjo.

Pabrėžtina, kad Vilniaus r. savivaldybės administracija, siekdama paskatinti užimtumą, rajono teritorijoje taiko mažesnius nei Lietuvos vidurkis fiksuotų pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus.

Tarybos posėdyje nustatyti tokie Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje žemės mokesčio tarifai 2013 metams:
- žemės ūkio paskirties žemei (kuriai priskiriama ir mėgėjų sodų žemė) – 0,6 proc. žemės mokestinės vertės;
- apleistai žemės ūkio paskirties žemei – 2 proc. žemės mokestinės vertės;
- kitai žemei - 0,3 proc. žemės mokestinės vertės.

Savivaldybės teritorijoje žemės vidutinė rinkos vertė labai skiriasi nuo buvusios nominalios indeksuotos žemės vertės, mokestinė vertė bei mokesčio dydis priklausys nuo žemės buvimo vietos savivaldybės teritorijoje. Žemės ūkio paskirties žemės savininkams Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje taikomos lengvatos. Vilniaus rajono gyventojams kaimo vietovėse neapmokestinami žemės ūkio paskirties žemės sklypai iki 5 ha. Neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims bei nepilnamečiams vaikams, kai jų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingo asmens, taikomi neapmokestinami dydžiai: kaimo vietovėse iki 3 ha, Nemenčinės m. - 0,25 ha. Lengvatos netaikomos žemės savininkams, kurių sklypai yra apleisti arba juose nustatyti žolės deginimo atvejai. Pavyzdžiui, 2011 m. iš savivaldybės biudžeto žemės mokesčio lengvatoms buvo skirta daugiau kaip 0,5 mln. Lt.

Tarybos posėdyje iš užimamų pareigų buvo atleista Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rita Tamašunienė, kuri vienmandatėje Širvintų-Vilniaus apygardoje buvo išrinkta Lietuvos Respublikos Seimo nare. R. Tamašunienė padėkojo visiems už bendrą darbą, pabrėžė, kad savivaldos srityje įgyta patirtis bus neįkainojama dirbant Seime.

Apie kitus gyventojams aktualius tarybos posėdyje svarstytus klausimus informuosime atskirai.

 

 

 

 

Shadow up