kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Tarpkultūrinis dialogas: siekiamybė ar realybė?“ Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje

Nuo 2017 m. vasario pabaigos Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje pradėjome vykdyti projektą „Tarpkultūrinis dialogas: siekiamybė ar realybė?“, kurį padeda įgyvendinti Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei mūsų partneriai iš Ukmergės A. Smetonos gimnazijos.


Šiuo projektu yra siekiama ugdyti tautinių mažumų jaunimo pilietiškumą, skatinti geriau pažinti ir puoselėti gimtojo krašto kultūrą bei tradicijas, plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir dialogą. Taip pat projektas yra aktualus, įgyvendinant vieną iš pagrindinių gimnazijos veiklos prioritetų, numatančių skirti didesnį dėmesį mokinių pažintinei veiklai, stiprinančiai pilietiškas ir dvasines vertybes.

Vykdant projektą, stengiamasi, kad mūsų mokiniai kuo daugiau sužinotų apie lietuvių, lenkų, totorių kultūrų ypatumus, tradicijas ir turimą paveldą. Todėl projekto dalyviai pirmiausia aplankė Rumšiškių buities muziejų, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Kai…buvau, jaunimėlin ėjau“. Didelį įspūdį jaunimui paliko svetingos šeimininkės pasakojimas apie šeimos gyvenimo papročius senais laikais. XX a. pr. Aukštaitijos gryčioje jie sužinojo, kaip seniau merginos ir vaikinai tapdavo kaimo bendruomenės nariais. Užsiėmimo metu mokiniai buvo vaišinami duona, sūriu su medumi, obuoliais bei pyragu.

Lietuvos nacionaliniame muziejuje projekto dalyviai susipažino su Etninės kultūros skyriumi, kur yra saugomi didžiausi respublikoje rinkiniai, kurie atspindi lietuvių liaudies kultūros etnines ypatybes, valstiečių verslus, amatus, buitį. Čia mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime apie Lietuvos regionų ypatumus, klausėsi pasakojimo apie XIX a. pab. - XX a. pr. gyvavusius lietuvių papročius bei kasdienį šeimų gyvenimą. Ne kartą ekskursijos metu buvo pabrėžiama, kad kiekvienas žmogus privalo žinoti savo šaknis, saugoti ir puoselėti unikalų savo tautos kultūrinį paveldą.

Šių metų spalio 27 d. mūsų gimnazijoje įvyko integracinis susitikimas su projekto partneriais iš Ukmergės A. Smetonos gimnazijos. Mūsų mokiniai svetingai priėmė naujus draugus, pakvietė paskanauti pačių iškeptų naminių pyragų, vėliau supažindino juos su Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos istorija bei šių dienų gyvenimu. Svečiams labai patiko lenkų kalbos pamoka, kurioje jie ne tik išmoko lenkiškai pasisveikinti, prisistatyti ir atsisveikinti, bet ir atliko skaitymo užduotį. Susitikimo proga gimnazijos fojė buvo pristatyta technologijų ir dailės paroda „Ornamentų simboliai ir jų reikšmės“, kurią kartu su mokiniais parengė mūsų mokyklos technologijų ir dailės mokytojai.

Toliau susitikimas su svečiais iš Ukmergės vyko Nemėžio totorių kultūros namuose. Ten Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkas Tairas Kuznecovas papasakojo apie totorių tradicijas ir kultūrą, paskui visi apžiūrėjo mečetę, kurioje į pamaldas renkasi vietiniai totoriai. Nemažą įspūdį svečiams paliko totorių vaikų ir jaunimo pasirodymas, kurio metu buvo pristatytos liaudies dainos bei šokiai. Vėliau visi susitikimo dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti totorių nacionaliniais patiekalais: sriuba „Chiurpa“, koldūnais bei tradiciniu ,,Šimtalapiu“. Po skanių pietų svečiai kartu su Nemėžio gimnazijos jaunimu ir mokytojomis aplankė Valdovų rūmus. Nors laikas prabėgo labai greitai, tikimės, kad mūsų nauji draugai turiningai ir įdomiai praleido dieną pas mus.

Išlydėję svečius, nenuleidome rankų ir jau pradėjome ruoštis naujam susitikimui – šį kartą jis vyks Ukmergėje. A. Smetonos gimnazijos mokiniai ir mokytojai pakvietė mus lapkričio 30 d. dalyvauti Tautinėje vakaronėje.

Projekto vykdytojai dėkoja visiems, kas prisidėjo ir toliau prisideda prie projekto veiklų įgyvendinimo.

Projekto partneriai:

 Straipsnį parengė: Ana Mackel ir Ana Pavilovič-Jančis

Shadow up