kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“

Trakų rajono savivaldybės administracija 2016 metų liepos 28 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis“. Projektui įgyvendinti skirta 264 113,92 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra suma – 310 722,26 Eur.


Projekto pareiškejas Trakų rajono savivaldybės administracija su partneriais Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Trakų turizmo informacijos centru ir Trakų istorijos muziejumi. Šiuo projektu sieksime didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis:


  1. Internetinė svetainė;
  2. Turinio rinkodaros priemonės;
  3. Mobilioji aplikacija;
  4. Socialinės platformos ir reklamos socialiniuose tinkluose sukūrimas ir įgyvendinimas;
  5. Reklama internetiniuose portaluose;
  6. Reklama paieškos sistemose.

Įgyvendinant projektą, numatome, kad e.rinkodaros priemonėmis bus padidintas ne mažiau kaip 40 kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumas ir lankomumas:

Vilniaus rajono savivaldybė

Aukštojo kalnas

Bradeliškių piliakalnis

Struvės geodezinio lanko punktai Meškonyse (Nr.30653) ir Paliepiukuose (Nr. 30654)- UNESCO pasaulio paveldo objektai

Liubavo dvaro malūnas-muziejus, Liubavo dvaro sodyba (Nr. 899)

Pikeliškių dvaras (Nr. 913)

Europos geografinis centras

Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia  ir koplyčia (Nr.1762)

Pričiūnų Šv. Ignoto koplyčia

Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia (Nr. 32196)

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus Maišiagaloje ir Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (Maišiagalos senojo miesto vieta (Nr. 36733)

Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčia Juodšiliuose

Medininkų pilis

Maišiagalos piliakalnis ir paminklas kunigaikščiui Algirdui  (Nr. 24178)

Memorialas medininkų

Tradicinių amatų centras Houvaltų dvare Maišiagaloje, esantis Maišiagalos dvaro sodyboje (Nr. 900)

Keturiasdešimt totorių kaimas. Keturiasdešimt totorių kaimo senųjų kapinių komplekso mečetė (Nr. 1768)

Vilniaus krašto etnografinis muziejus Nemenčinėje

Bukiškio Stačiatikių Kristaus gimimo cerkvė (Nr. 32784)

Žydų kapinės Nemenčinėje - žydų žudynių vieta ir kapas (Nr.11360)

Vladislavo Sirokomlės muziejus (Nr. 11367)

Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia.

 

Trakų rajono savivaldybė

Angelų kalva

Bulvių kelias

Velnio duobė

Strėvos įgriuva

Nikronių akmuo su ženklais

Varnikų pažintinis takas

Užutrakio dvaras ir parkas (Nr.785, Užutrakio dvaro sodyba)

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. M. Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia  (Nr. 1022)

Sakralinio meno ekspozicija

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia

Gojaus Švč. M. M. Ligonių sveikatos koplyčia

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis

Trakų salos pilis (Nr. 1020)

Trakų pusiasalio pilies ir kitų statinių kompleksas  (Nr. 1021)

Senųjų Trakų piliavietė (Nr. 30355, 30354, 3526) ir Vytauto kelias

Aukų kalnas

Trakų senamiestis (Trakų kenesa, S. Šapšalo karaimų tautos muziejus, Trakų Švč. Dievo motinos gimimo cerkvė, carinės Rusijos senasis paštas)

Trakų amatų centras


Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Daugiau informacijos:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai?f__priemone%5B%5D=148


Parengė
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistas Vygandas Kieras

 

Shadow up