kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje bus renkama darbo taryba

Pranešame, kad 2018 m. vasario 13 – 14  dienomis vyks Vilniaus  rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimai. Į Darbo tarybą trejų metų kadencijai renkami devyni nariai, laikantis visuotinės ir lygios rinkimų teisės, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą.


Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Vilniaus rajono savivaldybės administracija turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ar jam atstovaujančius asmenis. Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos darbo tarybos narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.

Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Vilniaus rajono savivaldybės administracija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbdavys, jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai negali būti darbo tarybos nariais.

Kviečiame rinkimų teisę turinčius Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojus teikti kandidatus į darbo tarybą iki 2018 m. sausio 30 d. 16.00 val. (įskaitytinai), pagal pridedama formą, elektroninių ryšių priemonėmis (skenuota dokumentą su parašais) arba pateikiant originalą. Minėtus dokumentus priima rinkimų komisijos pirmininkė Marija Aliošina (Rinktinės g. 50, Vilnius, 206 kabinetas, el. paštas: marija.aliosina@vrsa.lt, tel. pasiteiravimui (8 5) 275 5608).

 

Pasiūlymo dėl kandidato į darbo tarybos narius prašymo forma.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
darbo tarybos rinkimų komisija

Shadow up