kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Lyderių laikas 2“ dalyvių susitikimas Visalaukės pagrindinėje mokykloje

 Lapkričio 29 d. Vilniaus r. Visalaukės pagrindinėje mokykloje įvyko projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinės komandos susitikimas. Susitikime dalyvavo kūrybinės komandos koordinatorė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, konsultantės Solveiga Grudienė ir Asta Malčiauskienė bei kūrybinė komanda.

Susitikimo metu komanda analizavo sukurto modelio „Efektyvus mokyklos valdymas dėl geresnės ugdymo(si) kokybės“ suplanuotas veiklas, aptarė jų svarbą ir resursų poreikį bei sudėtingumą. Kūrybinė komanda taip pat susitiko su Visalaukės pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvu, išklausė jų nuomonę apie lyderystės modelio veiklas, jų aktualumą ir įgyvendinimo galimybes šioje mokykloje.

Susitikimo dalyviai džiaugėsi viešnage mokykloje, šiltu bendravimu, produktyviu bendru darbu ir jo rezultatais, numatė ateities planus ir veiklos gaires projekte dalyvaujančioms mokykloms.

Shadow up