kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Maišiagalos miestelyje – Lenkijos Respublikos prezidento Lecho Kačynskio vardo aikštė

2018 m. sausio 26 d. vykusiame pirmajame šiais metais sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Vilniaus rajono Maišiagalos miestelyje esančiai Houvalto dvaro rūmų aikštei suteikti tragiškai žuvusio Lenkijos Respublikos prezidento Lecho Kačynskio vardą.


Lech Kačynski (Lech Kaczyński) – didelis Lietuvos draugas, lenkų teisininkas, Gdansko universiteto profesorius, teisingumo ministras, prokuroras, Varšuvos meras, politinis veikėjas, Lenkijos Respublikos prezidentas (2005 m. – 2010 m.), tragiškai 2010 m. žuvęs Smolensko katastrofoje.

Lenkijos Respublikos Prezidentas Lech Kačynski kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi buvo Lietuvos ir Lenkijos strateginės partnerystės puoselėtojai, drauge stiprino valstybių regioninę lyderystę, skatino lietuvių ir lenkų tautų tarpusavio supratimą ir bendrystę. Prezidentas Lech Kačynski buvo didelis Lietuvos draugas ir Vilniaus krašto gerbėjas, teikė visapusišką palaikymą visais politiniais klausimais, dėjo daug pastangų dėl sklandaus dviejų šalių bendradarbiavimo.

2006 metais Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Lech Kačynski ir Valdas Adamkus lankėsi Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio, kuris tuo metu gyveno Maišiagaloje, 100-mečio jubiliejaus proga, išreikšdami pagarbą bei padėką už ilgametę ganytojišką tarnystę. Taryba taip pat nutarė, kad pagerbiant dviejų šalių prezidentų viešnagę Vilniaus krašte, bus įrengta atminimo lenta šalia Vilniaus rajono Maišiagalos kunigo J. Obrembskio muziejaus.

Prezidento Lecho Kačynskio vardo suteikimas Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų aikštei įamžins istorinį apsilankymą ir istorinę asmenybę, kuri simbolizuoja taiką, santarvę ir dviejų šalių draugystę.

Shadow up