kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Priimta nauja kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarka

Šių metų vasario 20 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama pagerinti kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą organizavimą, patvirtino naują tvarkos aprašą, nustatantį atitinkamus kriterijus, pagal kuriuos į Savivaldybės vietines reikšmes kelių ir gatvių sąrašą bus atrenkami keliai ir gatves.


Nustatyti 8 kelių įtraukimo kriterijai:

  • Kelias yra valstybinėje žemėje;                             
  • Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypas Keliui aptarnauti yra perduotas Vilniaus rajono savivaldybei;                         
  • Kelio juosta yra ne mažesnė kaip 8 m (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 str. 2 d.);   
  • Įrengta važiuojamoji dalis, atitinkanti Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 07 (9 – 12 lentelė);                                     
  • Kelias yra jungiamasis (jungia kitus kelius ar gyvenvietes);                            
  • Įrengta arba galima įrengti apsisukimo aikštelę (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 32 p. 5 pav. Minimali apsisukimo aikštelė 2 ašių sunkvežimiui);
  • Kelias veda iki visuomeninės paskirties objektų;                       
  • Kelias veda prie kitos paskirties žemės (vienbučių ir dvibučių pastatų, komercijos ir pramonės teritorija), numatytos viešajame registre arba planuojamos pagal Kraštovaizdžio specialųjį planą bei jį patikslinančius dokumentus.                                    

Siūlomi keliai ir gatvės bus įtraukti į Vilniaus rajono savivaldybės kelių ir gatvių sąrašą tik tuo atveju, jeigu atitinka ne mažiau kaip 4 kriterijus.

Vilniaus rajono gyventojai prašymus gali pateikti atitinkamoje seniūnijoje. Siūlomus įtraukti kelius du kartus per metus nagrinės Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr.: A27(1)-569 sudaryta komisija. Komisija taip pat nagrinės klausimus dėl kelio atkarpų pratęsimo, sutrumpinimo arba pavadinimo pakeitimo. Apie Komisijos priimtus sprendimus suinteresuoti asmenis bus informuoti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo protokolo pasirašymo.

Atkreipiame dėmesį, kad priimtas tvarkos aprašas netaikomas sodininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų teritorijose esantiems keliams. Šie keliai Vilniaus rajono savivaldybės administracijai perduodami pagal kituose teisės aktuose numatytą tvarką.

Įsigaliojusi nauja kelių ir gatvių įtraukimo į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarka, užtikrins sklandesnę ir efektyvesnę įtraukimo į sąrašą proceso eigą.

Su kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Shadow up