kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pristatytos Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitos

Kovo 23 d. Vilniaus rajono Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto metu buvo pristatytos Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2017 metų veiklos ataskaitos aptariant bei išskiriant svarbiausius praėjusių metų darbus ir numatant ateities planus socialinių paslaugų srityje.


Ataskaitų pristatyme dalyvavusiems Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariams, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariams bei Savivaldybės administracijos atstovams buvo pristatytos Paberžės socialinės globos namų, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrų 2017 metų veiklos ataskaitos.

Pristatydami veiklos ataskaitas rajono socialinių įstaigų vadovai akcentavo socialinių, psichologinių ir krizių įveikimo paslaugų rajone poreikį bei teikiamų paslaugų efektyvumą, kurį labiausiai jaučia ir vertina rajono gyventojai. Ataskaitų pristatymo metu taip pat papasakota apie 2017 metais nuveiktus darbus, pradėtas teikti naujas paslaugas, organizuojamus renginius, iniciatyvas ir akcijas.

Nuo 2017 m. sausio mėn. Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems vaikams su negalia, neįgaliesiems ir (ar) senyvo amžiaus neįgaliesiems asmenims su sunkia negalia pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose (integrali pagalba), kurios finansuojamos Europos socialinio fondo bei Savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras Geisiškėse 2017 metais pradėjo teikti profesionalias socialines paslaugas likimo nuskriaustiems vaikams, skirtas vaikui apsaugoti, jo šeimai išsaugoti, saugiai aplinkai užtikrinti, laiku suteikiant pagalbą ir garantuojant emocinį bei fizinį saugumą.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras, esantis Kalvelių k. pristatydamas 2017 metų veiklos ataskaitą pažymėjo, jog 2017 metais įsigijo atskirą namą bei įkūrė jame bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose tiek su laikina, tiek su nuolatine globa gali būti apgyvendinti 6 vaikai, netekę tėvų globos.

Pasak socialinių įstaigų vadovų, nuolat yra ieškoma galimybių ir būdų, kaip įtraukti kuo daugiau bendruomenės atstovų į vykstantį socialinių paslaugų procesą, aktyviai kviečiami savanoriai, kurie prisidėtų prie socialinės pagalbos teikimo tiems rajono gyventojams, kuriems jos labiausiai reikia.

Pristatydami veiklos ataskaitas, socialinių įstaigų atstovai minėjo ir su darbo organizavimu susijusius iššūkius – didelę darbuotojų kaitą ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumą.

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariai apibendrindami pagrindines ataskaitų pristatymo įžvalgas skatino ir toliau užtikrinti socialinės pagalbos prieinamumą ir tęstinumą rajone bei padėkojo socialinių įstaigų vadovams už išsamius veiklos ataskaitų pristatymus, kurie bus itin svarbūs ateityje užtikrinant Vilniaus rajono gyventojų socialinę gėrovę.

Taip pat buvo pasidžiaugta 2017 metais nepriklausomo eksperto Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktu tyrimu „Lietuvos savivaldybių indeksas“, pagal kurį 2017 metais Vilniaus rajono savivaldybei atiteko šešta vieta tarp mažųjų savivaldybių vertinant sveikatos bei socialinės rūpybos sritis.

Pristatytos socialinių įstaigų vadovų ataskaitos bus teikiamos tvirtinti artimiausiame, kovo 30 dieną, vyksiančiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Daugiau apie Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigas galite rasti čia. 

 


Shadow up