kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Vilnoja“ narių žiniai

Sodininkų bendrijos „Vilnoja“ valdyba informuoja, kad 2018 m. balandžio 29 d., sekmadienį, 12.00 val., šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – ties sklypu Nr. 125, Kryžinės ir Vilnojos 1-osios gatvių sankirtoje, Brinkiškių kaime, Vilniaus rajone.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos ataskaita už 2017 m.;
2. Revizorės ataskaita už 2017 m.;
3. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai;
4. Bendrijos revizoriaus rinkimai;
5. Naujos bendrijos įstatų redakcijos patvirtinimas;
6. Bendrijos dalyvavimo Kryžinės g. remonto darbų projekte eiga;
7. Kiti klausimai.

Pranešame, kad tuo atveju, jei nesusidarys visuotiniam narių susirinkimui reikalingas kvorumas, pakartotinis susirinkimas bus organizuojamas 2018 m. gegužės 20 d., 12 val. Pakartotinio susirinkimo vieta numatoma ties sklypu Nr. 125, Kryžinės ir Vilnojos 1-osios gatvių sankirtoje, Brinkiškių kaime, Vilniaus rajone.

SB „Vilnoja“ valdyba

Shadow up