kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė

Šių metų balandžio 22 d. Rudaminoje įvyko Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė.


Iškilmės prasidėjo nuo šv. Mišių, kurias laikė kunigas Vladimir Solovej. Atlaidų šventę tęsė koncertas, kuris vyko Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Koncerto vedančiosios, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos moksleivės, širdingai pasveikino gausiai susirinkusią publiką. Jos trumpai papasakojo apie miestelį, jo istoriją ir dabartį, pabrėždamos, kad Rudamina yra mūsų mažoji tėvynė, kur visi dirba bendruomenės gerovei.

Šventinio koncerto metu, publiką linksmino Rudaminos kolektyvai, Rudaminos meno mokyklos, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos, darželio-lopšelio jauni auklėtiniai. Savo meninį talentą parodė folklorinio ansamblio „Rudomianka“ jaunesnioji ir vyresnioji grupė, Dainų ir šokių ansamblio „Zgoda“ dvi grupės. Scenoje, taip pat, pasirodė vokalinis ansamblis „Kolurija“ ir „Gija“. Savo muzikinį talentą pademonstravo ir jauni artistai. Kevin Jasinski grojo klarnetu, o Gabrielė Ždanavičiūtė atliko gražią dainą anglų kalba.

Šventės svečiai turėjo galimybę susipažinti su kraštotyros knygų paroda „Rudamina senesnė už Vilnių“, kurią parengė Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka. Šioje parodoje buvo eksponuojamos knygos, kuriose yra informacija apie Rudaminą. Parodos motto tapo Viktoro Domackio žodžiai: „Mylėkime savo regioną, tradicijas, papročius, darykime ką nors jo gerovei, kol gyvenimas leidžia, neužmirškime tų, kurie mus paliko ir istorijos naštą ant savo pečių nešė“.

Tarp gausiai susirinkusiųjų, atlaidų šventėje dalyvavo ir garbingi svečiai: Seimo narys Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič.

Šią gražią šventę organizavo kunigas klebonas Viktor Bogdevič, Rudaminos seniūnija, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras ir Lietuvos lenkų sąjungos ratelio Rudaminoje nariai. 

 

Andžej Aškelovič

Shadow up