kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ narių žiniai

Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ valdyba informuoja, kad 2018 m. gegužės 12 d., šeštadienį, 11.00 val., šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – prie tvenkinio, Magnolijų 3-ioji g. 11, Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r.


Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujų įstatų tvirtinimas, bendrijos buveinės adreso nustatymas;
  2. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas;
  3. Revizoriaus rinkimas;
  4. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimas laikomas neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti š. m. birželio 2 d. (šeštadienį), tą pačią valandą, pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje. 

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti: Magnolijų 3-oji g. 16, Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r. 

Vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18 Nr.IX-1934 16 straipsnio 1 punktu suteikta iniciatyvos teise susirinkimą šaukia bendrijos nariai.

 

Shadow up