kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ narių žiniai

Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ valdyba informuoja, kad 2018 m. rugsėjo 8 d., šeštadienį, 10 val., šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – prie tvenkinio, Magnolijų 3-ioji g. 11, Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r.


Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“  (toliau - Bendrija) valdybos darbo reglamento;
 2. Dėl Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių;
 3. Dėl Bendrijos Revizoriaus darbo reglamento;
 4. Dėl Bendrijos Buhalterio pareiginių nuostatų;
 5. Dėl Bendrijos pajamų-išlaidų sąmatos, Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ teritorijos nario mokesčio;
 6. Dėl Bendrijos narių pateikto prašymo;
 7. Dėl Bendrijos bendro naudojimo žemės sklypų/kelių suprojektavimo;
 8. Dėl įsiterpusių žemės sklypų, kurių negalima suformuoti atskirais sklypais, suprojektavimo ir išpirkimo;  
 9. Dėl atlyginimų samdomiems darbuotojams nustatymo;
 10. Dėl Purnuškių gatvės asfaltavimo pagal programą 50x50 su Žalesa;
 11. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimas laikomas neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti š. m. rugsėjo 22 d. (šeštadienį), tą pačią valandą, pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje. 

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti: Magnolijų 3-oji g. 16, Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r. 


Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ valdyba


 

Shadow up