kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje sudaryta komisija prisidės prie prekybos žmonėmis prevencijos

Siekiant plėtoti veiksmingą kovą su prekyba žmonėmis, š. m. balandžio 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas sprendimo projektas, kuriuo remiantis buvo sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija.  


Prekyba žmonėmis išlieka viena iš skaudžiausių šių dienų problemų, todėl jai spręsti vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, užtikrinantis efektyvesnį institucijų dalyvavimą, vykdant prekybos žmonėmis prevenciją ir plėtojant šiai problemai užkirsti kelią tinkamus veiksmus. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą NR. 1D-6490 „Dėl savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo aprašo pavyzdžio“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją, kuri prisidės prie bendro institucijų darbo  kovojant su šia opia problema. 

Sudaryta komisija analizuos prekybos žmonėmis tendencijas, rinks statistinius duomenis apie prekybos žmonėmis aukas, rengs kovos su prekyba žmonėmis planus, prevencinių priemonių sąrašą ir koordinuos jų įgyvendinimą. Prisidedant prie institucijų bendradarbiavimo, komisija bendradarbiaus su Vilniaus rajono savivaldybės ir valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, bendruomenėmis prekybos žmonėmis prevencijos ir prekybos žmonėmis aukų nustatymo ir pagalbos joms suteikimo klausimais.

Atvejais, kai prekybos žmonėmis aukos kreipsis pagalbos, sudaryta komisija parengs pagalbos planą ir užtikrins pagalbos suteikimą konkrečiam asmeniui. Aukai, kuri nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, gali būti suteikta medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba, organizuojama materiali pagalba, kuri suteiks laikiną apgyvendinimą, aprūpins būtiniausiais drabužiais, maistu ir asmens higienos bei priežiūros paslaugomis. Siekiant integruoti nukentėjusius asmenis į visuomenės gyvenimą, Vilniaus rajono savivaldybės sudaryta komisija bendradarbiaujant su atitinkamomis institucijomis organizuos pagalbą profesiniam mokymuisi ir įsidarbinimui.

Tikimasi, kad sudarytos komisijos vykdoma veikla prisidės prie valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo veiksmų ir koordinavimo tobulinimo prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės klausimais.

Shadow up