kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Rapsas“ narių žiniai

Š. m. birželio 2 d. (šeštadienį) 11 val., susirinkimų aikštelėje bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Rapsas“ narių visuotinis ataskatinis-rinkiminis susirinkimas pagal darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Finansinės veiklos ataskaita (pranešėjas buhalteris Michail Volk);
2. Finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
3. Revizinės komisijos ataskaita (pranešėja Genė Giliauskienė);
4. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas;
5. Bendrijos valdybos ataskaita (pranešėjas valdybos pirmininkas Vidmantas Baltrūnas);
6. Bendrijos valdybos veiklos įvertinimas;
7. 2018 m. pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas (pranešėjas buhalteris Michailas Volk);
8. Valdybos narių ir jos pirmininko rinkimai;
9. Revizinės komisijos ir jos pirmininko rinkimai;
10. Įstatų ir valdybos reglamento tvirtinimas;
11. 2018 m. bendrijos nario ir tikslinių mokesčių nustatymas;
12. Kiti klausimai.


Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti
 š. m. birželio 17 dieną, tą pačią valandą, pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje.

            

          Sodininkų bendrijos „Rapsas“ valdyba

Shadow up