kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Glitiškių dvarą kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, š. m. balandžio 27 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“. Bendra projekto vertė siekia 1,7 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 868 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.


Projekto metu planuojama sutvarkyti kultūros paveldo objektą, pritaikyti objektą šiuolaikiniams visuomenės ir vietos bendruomenės poreikiams, išlaikant pusiausvyrą tarp kultūros paveldo objektų aktualaus (modernaus) pritaikymo ir jų autentiškumo išsaugojimo. Įgyvendinus projektą bus aktualizuota kultūros infrastruktūra, sudarytos sąlygos kokybiškai profesionalaus meno sklaidai ir įvairių visuomenės grupių dalyvavimui kultūroje, taip bus skatinamas visuomeninis aktyvumas.

Sutvarkytame objekte planuojama organizuoti renginius, ekskursijas ir teikti kultūrines paslaugas, kurios bus skirtos ne tik Lietuvos gyventojams bet ir lankytojams iš kitų Europos valstybių. Ekskursijos bus rengiamos lietuvių kalba taip pat ir kitomis užsienio kalbomis (lenkų, anglų, rusų).

Artimiausiu metu planuojama pradėti kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų viešąjį pirkimą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

Daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus įgyvendinamus Vilniaus rajone galite rasti: /go.php/lit/IMG/2082.

Shadow up