kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Birželio 8 d. pajudės tradicinė Vilniaus rajono piligriminė kelionė pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą

Š. m. birželio 8-10 d. įvyks tradicinis, jau VI-asis Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Šiemet piligrimus lydės šūkis – „Jėzus Kristus – mūsų viltis“.


Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamo piligriminio žygio ištakos siekia 2013 metus, kuomet vienas iš pagrindinių tikslų buvo pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obrembskį ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Visą savo gyvenimą atidavęs į Dievo rankas, kunigas prelatas nuolat vadovavosi tiesos, meilės ir taikos vertybėmis, skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams. 

Kiekvienais metais piligriminė kelionė sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. Šių metų piligriminės kelionės idėja – kviesti jaunimą, vaikus ir visus norinčius bendrai maldai, gilinant tikėjimą, pilietinį ir patriotinį sąmoningumą.

Kviečiame visus prisijungti!

Daugiau informacijos suteiks Janina Klimaševska tel. (8 5) 275 1997, el. paštu: janina.klimasevska@vrsa.lt.

Shadow up